Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Ve středu 15. září 2021 proběhlo v prostorách Dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice slavnostní zahájení výuky předmětu Ošetřování nemocných žáků třetích ročníků oboru praktická sestra. Tato malá slavnost se již tradičně konala za účasti žáků, jejich odborných učitelek, třídních učitelů, paní ředitelky a také vedoucích sester z oddělení, která budou žáci v rámci praktické výuky navštěvovat. Vedoucí pracovníci nemocnice žáky ujistili, že se na ně velmi těší. Žáci jim na oplátku slíbili, že se budou snažit pracovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přejeme jim hodně štěstí, radosti z práce, a především mnoho spokojených pacientů.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Odborné učitelky

 • 1ca99297-23dd-46c8-b989-f379cd4cda85
 • _3.B(1)
 • _3.B(2)
 • dae3b84a-918d-4efb-af82-8385782ee062

 

Dne 10. 9. 2021 se v budově naší školy uskutečnilo slavnostní zahájení učební praxe třídy PS a SČ 3. B. Zúčastnili se ho zástupci sociálních zařízení, ve kterých žáci oboru sociální činnost absolvují v průběhu třetího a čtvrtého ročníku svou učební praxi, dále pak ředitelka školy Mgr. Marie Klementová, vedoucí odborného vyučování PhDr. Martina Wimmerová, třídní učitelka Mgr. Markéta Sršňová a vyučující odborné praxe Mgr. Eva Křížková. Všichni zúčastnění popřáli žákům hodně štěstí a úspěchů.

Mgr. Křížková Eva

 • 20210910_091138
 • 20210910_104856
 • 20210910_104930
 • 20210910_105418
 • 20210910_105639
 • 20210910_105726
 • 20210910_105731
 • IMG_6027
 • IMG_6029
 • IMG_6034

 

Každoročně v červnu mají žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent možnost prověřit si své znalosti o lidském těle v somatologické soutěži. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Nejlepší úroveň vědomostí prokázala a tím zaslouženě zvítězila Eliška Bálková z 2. B, na druhém místě se umístila Pavlína Vyčítalová z 2. B a na místě třetím Markéta Kosková z 2. A. Žáci byli odměněni z fondu Spolku přátel SŠZS. Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným přejeme, aby své vědomosti dokázali uplatnit v dalším studiu.

 Leona Červinková, Vlasta Snášelová

 • som_soutez19

Jako jedna z mála škol jsme před distanční výukou stihli ošerpovat a ostužkovat čtvrté ročníky. Celá akce proběhla v hezkém prostranství před školou. Ostatně posuďte sami z následujících videí (pro každý obor bylo sestříháno jedno video). Pro režim celé obrazovky pusťte video přes youtube (odkaz v okně vpravo dole).

ZA a SČ 4. A - obor zdravotnický asistent

ZA a SČ 4. A - obor sociální činnost

ZA 4. B

Dne 3. 6. 2019 si žáci z 1. a 2. ročníku oboru sociální činnost připravili k Mezinárodnímu dni dětí pohádkové dopoledne pro děti z MŠ Klubíčko. Po krátkém úvodu a přivítání zazpívali naši žáci za doprovodu ukulele (K. Žáčková) dětem originální písničku o pohádkách a pak ji s nimi i společně nacvičili. Na deseti stanovištích čekali na děti loupežníci, princezny, Popelka, vodník, čert a Káča, hloupý Honza, Otesánek a další pohádkové postavy. Díky krásnému slunečnému počasí se naši studenti sice pořádně zapotili, ale určitě uvítali možnost vyzkoušet si přímou práci a komunikaci s dětmi předškolního věku. Dopoledne plné her a soutěží se dětem z MŠ velmi líbilo, na závěr nám i se svými učitelkami zazpívaly „školní hymnu“ a trojnásobným „hurá“ všem poděkovaly. Sladká odměna pro naše žáky pak byla příjemnou tečkou a poděkováním za jejich aktivní činnost. Bude to pro ně jistě cenná zkušenost pro nadcházející učební praxi.

P. Macáková, L. Kaplanová

 • IMG_5014
 • IMG_5015
 • IMG_5016
 • IMG_5017
 • IMG_5018
 • IMG_5021
 • IMG_5023
 • IMG_5024
 • IMG_5025
 • IMG_5026
 • IMG_5027
 • IMG_5029
 • IMG_5030
 • IMG_5032
 • IMG_5034
 • IMG_5037
 • IMG_5038
 • IMG_5042