Titulní strana > Dokumenty > Organizace šk. roku
4. 9. Zahájení školního roku 2023/2024
4. 9. Písemné maturitní zkoušky
4. 9. - 6. 9.  Adaptační kurz pro 1. ročníky
7. - 8. 9.  Řádné praktické maturitní zkoušky PS a SČ
11. 9.  Ústní maturitní zkoušky
12. 9.  Absolutorium
19. 9.  Slavnostní zahájení výuky předmětu Učební praxe 3. ročník oboru SČ 
17. - 22. 9.  zájezd do Velké Británie
29. 9.  ředitelské volno
4. 10.  Odborná konference
14. 10.  Den otevřených dveří
26. 10. - 27. 10.  Podzimní prázdniny
4. 11.  Den otevřených dveří
10. 11.  Maturitní ples
20. 11.  Oslava Mezinárodního dne studentstva
21. 11. Schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO
22. 11.  Den otevřených dveří
24. 11.  Třídní schůzky     
7. 12.  Den otevřených dveří
23. 12. 2023 - 2. 1.  Vánoční prázdniny
6. 1.  Den otevřených dveří
únor  Slavnostní zahájení praktické výuky 2. ročníků oboru PS
2. 2. Pololetní prázdniny
12. 2. - 16. 2. Zimní lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky
11. 3. - 17. 3. Jarní prázdniny
28. 3. Velikonoční prázdniny
26. 4. Schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky pro přihlášené zájemce
17. 6. - 21. 6. Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky
29. 6. - 1. 9. Hlavní prázdniny
2. 9. Zahájení školního roku 2024/2025