Titulní strana > Uchazeči > Přijímací řízení
Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole  - sociální činnost.
 
Seznam přijatých uchazečů po odvolání (v rámci autoremedury) - praktická sestra.
 
Vyhlášení 2. kola PZ pro obor SČ - zde.
 
Seznam přijatých uchazečů po odvolání - praktická sestrasociální činnost.
 
Seznam nepřijatých uchazečů po odvolání - praktická sestra.
 
Tiskopis odvolání proti nepřijetí - zde
 
Výsledky přijímacích zkoušek v 1. kole - praktická sestrasociální činnost.
 
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - dopis rodičům, opatření obecné povahy z MŠMT
 
Shrnutí aktualit ohledně PZ k 15. 3. - zde
 
Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) formou písemných didaktických testů se budou konat 3. a 4. května 2021. Náhradní termín JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021. Přihlášeným zájemcům o studium bude před konáním zaslána pozvánka k JPZ.
 
Opatření obecné povahy MŠMT - prodloužení doby na DT z ČJL a MAT - zde
 
Jednotné zkušební schéma PZ - zde
 
Průvodce přijímacími zkouškami - zde
 
Informace o škole k vyplňování přihlášek - zde
 
Nový tiskopis přihlášky ke stažení - zde
 
Pravidla pro vyplnění přihlášky - zde
 
Kritéria přijímacího řízení - zde
 
Informace o přijímacím řízení z MŠMT - zde
 
 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy