Titulní strana > Dokumenty > Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2023 je zveřejněna v odkazech níže, předchozí výroční zprávy jsou uloženy v ředitelně školy a zájemcům jsou k dispozici na vyžádání.

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023