Přehled konzultačních hodin pedagogů pro žáky a rodiče.

Vedení školy

Jméno, příjmení Pracovní zařazení Služební e-mailová adresa Konzultace pro žáky a rodiče
Mgr. Lenka Podzimková OSEKO podzimkova@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.15
Mgr. Marie Klementová OSE, OSECH klementovam@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.15
PhDr. Martina Wimmerová

PSY, OSN, KLP

wimmerovam@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.15

 

Výchovný poradce, školní metodik prevence

Jméno, příjmení Pracovní zařazení Služební e-mailová adresa Konzultace pro žáky a rodiče
Mgr. Kateřina Nováková ŠMP, VP novakovak@szsuo.cz * PO 10.00 - 14.00

 

Koordinátoři

Jméno, příjmení Pracovní zařazení Služební e-mailová adresa Konzultace pro žáky a rodiče
Mgr. Vlasta Beranová ICT koordinátor beranovav@szsuo.cz * PO 14.15 - 15.00
Mgr. Zdeňka Ročková ŠVP koordinátor rockova@szsuo.cz * PO 14.00 - 15.00
Mgr. Lenka Tesařová EVVO koordinátor tesaroval@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.30

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno Předmět Den a hodina konzultační doby
Mgr. Bartošová Jindra OSN, OSE, PAT, OPP, OIN ÚT 14,20 - 15,05 *
Mgr. Beranová Vlasta IKT, IZS ÚT 12,40 - 13,25 *
RNDr. Caldová Jana CHE, FYZ, MAT, MATS, TAK ÚT 13,30 - 14,15     ČT 7,00 - 7,55*
Mgr. Čopian Ondřej MAT, TEV ČT 13,30 - 14,15 *
Mgr. Čermáková Lenka POA, OSN, OSE, OPO, ODP I. ST 11,50 - 13,25 *
Mgr. Červinková Leona SOM, OSN, PSY, ANT ÚT 11,30 - 14,00 *
Mgr. Dubánková Jana MD -
Mgr. Kaplanová Lenka OSN, OSEKO, OSE, PSY, DV ST 11,50 - 13,25 *
Mgr. Kargerová Klára OSE, OSN, PSO, POZ PO 11,40 - 13,20 *
Mgr. Klementová Marie OSECH, OSE, OCH ČT 13,30 - 14,15 *
Mgr.. Koditková Ilona POA, PP, OSN, ZTV, SPE, SOZ ČT 13,30 - 14,15 *
Mgr. Křížková Eva UP, OSN, SPE, SOZ, POA, PP, ZŽS ÚT 13,30 - 14,15 *
PhDr. Macáková Pavla ZLT, SPP, DEJ, OVC, OBN, HV, OLT ÚT 13,30 - 14,15 *
Mgr. Medunová Eva ČJL, VV, OVC, BIE, ČJLS, TEV ČT 13,15 - 14,00 *
Mgr. Moravcová Pavlína ZEH, BIO, OSE, VZV, OSEKO ÚT 13,30 - 14,15 *
Ing. Mgr. Novák Pavel EKO, PRA, TEV ČT 13,30 - 14,15 *
Mgr. Nováková Kateřina OSECH, OSN, OPO PO 8,00 - 14,00 *
Mgr. Nováková Šárka ČJL, ČJLS, OBN ST 14,15 - 15,00 *
Mgr. Podzimková Lenka OSEKO PO 13,30 - 14,15 *
Mgr. Ročková Zdenka VZV, PSY, KOM, VZD ÚT 13,30 - 14,15 *
Skotálková Karla OSN, ODP I. ÚT 12,30 - 13,30 *
Mgr. Snášelová Vlasta OSE, SOM, OSN, PP ČT 13,30 - 14,15 *
Mgr. Sršňová Markéta AJ, AJLS ÚT 13,30 - 14,15 *
PhDr. Šparlinek Hanuš AJ, AJS, OBN PO 14,20 - 15,05 *
Mgr. Tesařová Lenka BIE, TEV ČT 13,30 - 14,15 *
Mgr. Tomanová Veronika ČJL, AJ ČT 13,30 - 14,15 *
Vacková Věra POA, SPE, UP, SOP ÚT 13,00 - 14,00 *
PhDr. Wimmerová Martina PSY, OSN, KLP ČT 13,25 - 14,10 *
Mgr. Zapletalová Ludmila KOM, PSY, OVP PÁ 8,00 - 8,45; 13,30 - 14,00 *

 

Externí vyučující - VOŠ

Příjmení a jméno Předmět Den a hodina konzultační doby
MUDr. Gabalec Libor, Ph.D. OIN *
RNDr. Kohoutek Karel BICH *
MUDr. Nožička Jan, Ph.D. PAT *
MUDr. Pluhař Václav PAT *
MUDr. Souček Ondřej PAT *
MUDr. Pavlová Marta MIO *
Mgr. Pech Petr BIF *
MUDr. Doleček Radim OCH *
MUDr. Král Martin KLP *
  * konzultační hodiny individuálně dle dohody s vyučujícím
 
Ústí nad Orlicí 5. září 2017   Mgr. Marie Klementová
    zástupkyně ředitelky
MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz