Přehled konzultačních hodin pedagogů pro žáky a rodiče.

Vedení školy

Jméno, příjmení Pracovní zařazení Služební e-mailová adresa Konzultace pro žáky a rodiče
Mgr. Lenka Podzimková OSEKO podzimkova@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.15
Mgr. Marie Klementová OSE, OSECH klementovam@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.15
PhDr. Martina Wimmerová

PSY, OSN, KLP

wimmerovam@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.15

 

Výchovný poradce, školní metodik prevence

Jméno, příjmení Pracovní zařazení Služební e-mailová adresa Konzultace pro žáky a rodiče
Mgr. Kateřina Nováková VP novakovak@szsuo.cz * ST 7.00 - 12.00
Mgr. Ilona Koditková ŠMP koditkovai@szsuo.cz * ČT 14.00 - 15.00

Koordinátoři

Jméno, příjmení Pracovní zařazení Služební e-mailová adresa Konzultace pro žáky a rodiče
Mgr. Vlasta Beranová ICT koordinátor beranovav@szsuo.cz * PO 14.15 - 15.00
Mgr. Zdeňka Ročková ŠVP koordinátor rockova@szsuo.cz * PO 14.00 - 15.00
Mgr. Lenka Tesařová EVVO koordinátor tesaroval@szsuo.cz * ČT 13.30 - 14.30

Pedagogičtí pracovníci

  Příjmení a jméno Předmět Den a hodina konzultační doby
1. Mgr. Bartošová Jindra OSECH, OSN, OIN  
2. Mgr. Beranová Petra POA, ZTV, SOZ, BIE, SPE, PSY  
3. Mgr. Beranová Vlasta IKT, IZS, VOS  
4. RNDr. Caldová Jana CHE, MAT, FYZ, IKT, TAK  
5. Mgr. Čopian Ondřej MAT, MATS, TEV  
6. Mgr. Čermáková Lenka PP, OSE, OSEKO, OSEI, PP, VZD, OPP,OPO, OCH  
7. Mgr. Čermáková Zdeňka AJ, AJS  
8. Mgr. Červinková Leona OSN, KOM, SOM, PSY, OSE cv.  
9. Mgr. Demelová Klára OSE cv., VZV, TEV, OSN, OSE t., BIO  
10. Mgr. Dubánková Jana PP, VZV, OSE, POA, ODP I., OPO  
11. Ing. Kadrmanová Petra AJ  
12. Mgr. Kaplanová Lenka OSN, PSY, OSE cv., KOM  
13. Mgr. Koditková Ilona OSE t., OSN, TEV, OIN, OGE  
14. Mgr. Křížková Eva UP, OSN, SOZ, SOP  
15. PhDr. Macáková Pavla DEJ, ZLT, OLT, OBN, SPP, HV, OVC  
16. Mgr. Medunová Eva ČJL, ČJLS, OBN, VV, OVC  
17. Mgr. Moravcová Pavlína SOM, ZEH, VZV, OSE  
18. Ing. Mgr. Novák Pavel EKO, PRA, TEV  
19. Mgr. Nováková Kateřina PAT, OSE, TEV  
20. Mgr. Nováková Šárka ČJL, ČJLS, OBN  
21. Mgr. Ročková Zdenka PSY, ZŽS  
22. Skotálková Karla OSN, ODP I.  
23. Mgr. Snášelová Vlasta SOM, OSE, OSN, FYO, ONE  
24. Mgr. Sršňová Markéta AJ, AJS, ANJ, FIL  
25. Mgr. Tesařová Lenka BIE, TEV  
26. Mgr. Tomanová Veronika AJ, ČJL, ANJ  
27. Vacková Věra UP, SPE, POA  
28. PhDr. Wimmerová Martina OSN, KLP, PSY, OSE  
29. Mgr. Zapletalová Ludmila PSY, KOMO, OVP  

Externí vyučující - VOŠ

1. RNDr. Kohoutek Karel BICH individuálně dle domluvy
2. Mgr. Sejpková Tereza GEN individuálně dle domluvy
3. Mgr. Barlow Kamila POS individuálně dle domluvy
4. MUDr. Pavlová Marta MIO individuálně dle domluvy
5. Mgr. Lenka Halbrštátová FAR individuálně dle domluvy
6. Mgr. Lenka Bujoková ETO individuálně dle domluvy
7. MUDr. Procházka OPE individuálně dle domluvy
8. Mgr. Miluše Kopecká MAO individuálně dle domluvy
9. Mgr. Pech Petr BIF individuálně dle domluvy
10. MUDr. Řezníček Jiří HEM individuálně dle domluvy
11. MUDr. Doleček, OCH individuálně dle domluvy
12. MUDr. Král OCH individuálně dle domluvy
13. MUDr. Gabalec, Ph.D. OIN individuálně dle domluvy
14. MUDr. Dionýz Zakál OGP individuálně dle domluvy
15. MUDr. Roček ONE individuálně dle domluvy
16. MUDr. Pluhař Václav PAT, KLP individuálně dle domluvy
    * konzultační hodiny individuálně dle dohody s vyučujícím
   
      Mgr. J. Bartošová

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz