Titulní strana > Dokumenty > WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí kanceláři sekretariátu ředitelky školy; o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  2. písemně na adresu Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ v přízemí u hlavního vchodu,
  3. telefonicky na telefonním čísle 465 251 292, mobil 739 257 903 nebo 739 257 890; telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:

  • Jindra Bartošová – pověřená příslušná osoba, tel. č.: 465 251 292 nebo mobil: 739 257 903
  • Marie Klementová – zástupkyně pověřené příslušné osoby, tel. č.: 465 251 292 nebo mobil 739 257 890.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení 
o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona stejně jako oznámení osob, které pro školu nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.