Titulní strana > Studijní obory > Ošetřovatel

Závazná přihláška k závěrečné zkoušce - pdf, docx.

Souhlas zákonného zástupce se zařazením do pokusného ověřování - zde.

 

Informace o pokusném ověřování vzdělávání v ošetřovatelských oborech

Naše škola se od září roku 2022 připojila k pokusnému ověřování MŠMT a zavádí nový model vzdělávání žáků v ošetřovatelských oborech, tzv. stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví ve středních a vyšších odborných školách č. j. MSMT-32092/2021-2. Konkrétně škola do pokusného ověřování zařadila obor kategorie H: 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Účelem tohoto modelu je vytvoření efektivní stupňovité a zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělání, kde v rámci studia maturitního oboru Praktická sestra získá úspěšný žák nejprve výuční list (Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II. stupně) a následně dle zájmu může být přijat bez přijímací zkoušky do 2. ročníku akreditovaného oboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (Ošetřovatelství III. stupně). Každý absolvovaný stupeň vzdělávací cesty zaručí absolventovi nejen kvalifikaci, ale i odpovídající stupeň vzdělání. Tento účel pak naplňuje aktuální potřeby resortu zdravotnictví a individuální vzdělávací možnosti i potřeby každého žáka/studenta.

Výhody pro žáka:

  • již po 3. ročníku studia oboru Praktická sestra má možnost získat výuční list v oboru Ošetřovatel, což umožní např. i výkon brigády ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka s vyšším platovým ohodnocením;
  • může být přijat do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ, tedy k získání titulu Diplomovaný specialista bude zkrácená doba studia;
  • má možnost nástupu na vyšší odbornou školu po ukončení 4. ročníku i v případě neúspěšně vykonané společné části maturitní zkoušky (může ji dokončit v průběhu studia VOŠ).

Pro zařazení žáka do tohoto modelu vzdělávání je třeba souhlas zákonného zástupce, který zákonný zástupce přikládá k přihlášce ke studiu nebo nejpozději v děn nástupu ke studiu oboru Praktická sestra.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle 739 257 890.

Formulář Souhlas zákonného zástupce se zařazením uchazeče o studium oboru Praktická sestra do pokusného ověřování naleznete zde nebo v záložce Uchazeči – Přijímací řízení.