Titulní strana > Škola > Historie školy

Historie Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí se začala psát 3. září 1979. Po přestěhování z Litomyšle zahájila škola výuku pod vedením ředitele PhDr. Jaroslava Truhličky v budově gymnázia se 123 žáky rozdělenými do 4 tříd. Jejich počet se postupně navyšoval až na dosavadních 10 tříd. Škola nabízela během své existence několik studijních i učební obor.

 

Přehled studijních/učebních oborů na škole:

1979 – 1991               zdravotní sestra, čtyřleté denní studium, studijní obor

1980 – 1994               dětská sestra, čtyřleté denní studium, studijní obor

1989 – 2001               zdravotní sestra, pětileté večerní studium, studijní obor

1991 – 1998               zdravotní sestra, dvouleté pomaturitní studium, studijní obor

1993 – 2003               všeobecná sestra, čtyřleté denní studium, studijní obor

1993 – 1995               ošetřovatelka, dvouletého denní studium, učební obor

2004 – 2017               zdravotnický asistent, čtyřleté denní studium, studijní obor

2010 – dosud             sociální činnost, čtyřleté denní studium, studijní obor

2017 - dosud              diplomovaná všeobecná sestra, studijní obor na vyšší odborné škole

2018 - dosud              praktická sestra, čtyřleté denní studium, studijní obor

V roce 1992 došlo nejen ke změně učebních dokumentů, ale také ke změně názvu z oboru zdravotní sestra a dětská sestra na všeobecnou sestru. V témže roce se škola přestěhovala do nových prostor – stávající školní budovy, která postupně, prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla přistavěna část budovy s novými učebnami.

Další změna názvu studijního oboru z všeobecné sestry na zdravotnického asistenta nastala v roce 2004 a v něm škola vzdělává žáky dosud. Od září 2010 škola otevřela nový studijní obor – sociální činnost. Se zavedením nového studijního oboru došlo i ke změně názvu školy na Střední škola zdravotnická a sociální.

V roce 2016 škola získala akreditaci ke vzdělávání v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole. Zahájení výuky prvních studentů tohoto oboru bylo 1. září 2017. Se zavedením nového studijního oboru došlo i ke změně názvu školy na Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí.

Od září 2018 byl obor zdravotnický asistent nahrazen oborem praktická sestra.

Přehled ředitelů školy:

1979 – 1996               PhDr. Jaroslav Truhlička

1996 – 2005               PhDr. Marcela Zelenková

2005 – 2018               Mgr. Lenka Podzimková

2018 - dosud              Mgr. Marie Klementová

 

historie.jpg