Shrnutí z informační schůzky ze dne 22. 6. - zde.

Obecné informace k nástupu do 1. ročníku - zde.

Karta ISIC - mezinárodní studentský průkaz – informace zde, přihlášku ke stažení najdete zde.

Přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí – webové stránky www.sjuo.cz.

 

 

Zahájení vyučování                                   

 • Středa 1. září. 2022 v 8:00 hodin v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.

Plán povinných a nepovinných aktivit v průběhu studia

Všechny akce budou probíhat s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení a nařízení MŠMT.

 • 1. ročník             Adaptační kurz, Zimní lyžařský výcvikový kurz (ZLVK),
 • 2. ročník             Sportovně turistický kurz (STK), masérský kurz,
 • 3. ročník             odborné exkurze, odborná praxe v měsíci červnu,
 • 4. ročník             odborné exkurze, maturitní zkouška – podle MŠMT státní (společná a profilová část).

V průběhu studia jsou do plánu školy a tříd zařazeny odborné exkurze, účast na osvětových, profesních a humanitárních akcích, výlety do zahraničí, návštěva divadelních představení, filmů a dalších kulturních zařízení.

Rozvrh hodin

 • vyučování začíná zpravidla v 8:00 hodin nebo v 7:10, končí 15:55 hodin,
 • přehled vyučovacích hodin a přestávek jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.szsuo.cz,
 • Edookit - jedná se o školní informační systém, ve kterém mohou získávat informace rodiče i žáci (rozvrh, omlouvání absence, známkování, domácí úkoly atd.).

Vnitřní řád školy

(plné znění zde)

Absence a omlouvání žáků

 • žáka lze do 48 hodin omluvit telefonicky,
 • omlouvat mohou rodiče, při dlouhodobé absenci nutné potvrzení od lékaře,
 • předem známou absenci včas hlásit třídnímu učiteli,
 • objednávat k lékařům – v odpoledních hodinách,
 • omluvenky uvádět v omluvném listu,
 • Pokud se žák nebude účastnit výuky v daném předmětu alespoň 75% docházky, nebude v klasifikačním období hodnocen, bude muset vykonat zkoušku před komisí.

Kontakt s rodiči a žáky

 • spolupráce se školou:
  • Spolek přátel Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí – schůzky, třídní důvěrník,
  • poradní sbor složený z předsedů předmětových komisí, výchovného poradce, školního metodika prevence, ICT koordinátora, ŠVP koordinátora,
  • školská rada,
  • studentská rada,
  • výchovné poradenství – výsledky sdělené rodičům se souhlasem žáka, spolupráce s rodiči na jejich žádost,
  • konzultační hodiny,
  • kdykoliv po telefonické domluvě.

Učební pomůcky

cvičební úbor – dle dohody s vyučujícím

 • oblečení na ošetřovatelství cvičení – bílý lékařský plášť, ve 2. ročníku pracovní oděv zapůjčený školou (vratná záloha), zdravotní obuv, jmenovka,
 • oblečení na první pomoc – sportovní,
 • čip 100,- a klíč 100,- pro vstup do budovy školy a šaten (vratná záloha),
 • ve 3. ročníku - klíč pro vstup do šaten v nemocnici 50,- Kč (vratná záloha),
 • pracovní oděv na ošetřování nemocných (ve 3. ročníku),
 • učebnice – podle domluvy s vyučujícím daného předmětu.

Karta ISIC

 • mezinárodní studentský průkaz – informace zde.
 • Přihlášku ke stažení najdete zde.
 • Prvotní pořízení průkazu je 350 Kč. Třídní učitel vybere přihlášky během září.

Volnočasové aktivity a aktivity žáků

 • humanitární akce Bílá pastelka, Hrou proti AIDS – prodej Červená stužka,
 • spolupráce s ČČK,
 • zábavné programy pro děti v MŠ, zvláštní škole, stacionáři, v nemocnici - vánoce, MDD,
 • vzdělávací programy - projekty pro děti ZŠ – první pomoc, zdravý životní styl, Zdravý úsměv, Hrou proti AIDS,
 • Akademie, Vánoční turnaj v odbíjené a zpívání u vánočního stromečku,
 • sportovní aktivity v rámci středních škol,
 • třídní, školní a mezi školní soutěže – psychologie, ošetřovatelství, somatologie, biologie a ekologie, český jazyk a literatura, cizí jazyk.

Stravování

 • obědy - školní jídelna 28,- Kč pro střední školy,
 • přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí – webové stránky www.sjuo.cz,
 • od 22. srpna se budou prodávat karty nebo čipy (7.00 – 12.30 hod.),
 • žákyně ubytované na domově mládeže si mohou kartu nebo čip zakoupit první školní den, ale musí být přihlášené a musí mít zaplacené obědy.

Ubytování

 • na domově mládeže Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí,
 • vedoucí vychovatel DM: Ing. Roman Dvorský,
 • vychovatelka DM: Alena Drymlová,
 • snídaně a večeře – jídelna v budově Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí
 • více informací zde nebo www.skola-auto.cz (odkaz ubytování a stravování).

Požadavky – kdo s kým ve třídě do konce června na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!!!!!

Ústí nad Orlicí 16. 6. 2021                                     

Vypracovala: Mgr. Jindra Bartošová

                                                                                                           zástupkyně ředitelky