Titulní strana > Studenti > Absolutorium

Harmonogram absolutoria podzim 2021 - zde

OCHRANA ZDRAVÍ VE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU ABSOLUTORIA - zde

Žádost o povolení průzkumu - pdf, docx

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pdf, docx

Úpravy pro absolutorium 2021

Opatření obecné povahy

Pokyny pro psaní absolventských a seminárních prací 2021 - zde.

Šablony na kazuistiku a průzkum.

Přihláška k absolutoriu - pdf, docx.

Požadavky na kvalitu zpracování seminárních prací

Formulář na téma absolventské práce

Zpráva z absolutoria 2020

Dne 26. 6. 2020 se konalo v Hernychově vile první slavnostní předávání diplomů osmnácti absolventkám tříletého denního studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Této akce se zúčastnila i řada vzácných hostů. Za Odbor školství Pardubického kraje pozvání přijal jeho vedoucí Mgr. Martin Kiss, za město Ústí nad Orlicí starosta Petr Hájek, za Orlickoústeckou nemocnici náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Hana Maršíková, dále bývalá ředitelka školy Mgr. Lenka Podzimková, která se zasloužila o vznik VOŠ, současné vedení školy a řada interních i externích vyučujících. Přítomní byli svědky předání diplomů a slavnostního slibu absolventek. Za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur se absolventky rozloučily se školou, která pro ně byla v posledních třech letech druhým domovem.

Mgr. Lenka Čermáková

 • IMG_0004
 • IMG_0005
 • IMG_0006
 • IMG_0013
 • IMG_0015
 • IMG_0023
 • IMG_0027
 • IMG_0029
 • IMG_0041
 • IMG_0051
 • IMG_0067
 • IMG_0069
 • IMG_0075
 • IMG_0081
 • IMG_0082
 • IMG_0091
 • IMG_0092
 • IMG_0093
 • IMG_0095
 • IMG_0096
 • IMG_0098
 • IMG_0101
 • IMG_0105
 • IMG_0115
 • IMG_0138
 • IMG_9972
 • IMG_9974
 • IMG_9976
 • IMG_9997