Aktuálně k MZ 2019:

Harmonogram ústních maturitních zkoušek: ZA 4. A, ZA 4. B, SČ 4. C, ZA 4.O, SČ 4.O.

Harmonogram praktických maturitních zkoušek: ZA 4. A, ZA 4. B, SČ 4. C.

Jmenný seznam žáků v učebně

Kritéria hodnocení společné části MZ

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny

Konkrétní termíny ústních zkoušek SČ MZ a zkoušek PČ MZ - zde

Jednotné zkušební schéma MZ - podrobné schéma, přílohy, sdělení

Povolené pomůcky

Přehled předmětů povinné a nepovinné MZ 2019

MZ z ČJL - školní seznam četby, formulář na seznam četby pro žáky

MZ z AJ - Okruhy 3. části

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ

Maturitní zpravodaj - CJL, obecné informace

Přihláška k maturitní zkoušce

Vyhláška 177

 

Z let minulých:

Maturitní zpravodaj č. 46

Kritéria hodnocení - kritéria, přílohy, profilová část.

MZ z ČJL - školní seznam četby, formulář na seznam četby pro žáky.

Jednotné zkušební schéma MZ - sdělení, přílohy, podrobné schéma.

Přihláška k MZ

Podrobné informace k přihlašování žáků k MZ – jaro 2018 naleznete zde.

Maturitní zpravodaj č. 43

Sdělení MŠMT ohledně termínů MZ

Kalendář MZ 2018

Okruhy 3. části maturitní zkoušky z AJ

Rozpis MZ 2017 - 2018.

Žádost o přezkum, informace od MŠMT k podání žádosti o přezkum.

 

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání - zde.

Povolené pomůcky.

 

Související soubory (2016):

Formulář na Seznam maturitních děl z ČJL.

Obecná struktura ústní maturitní zkoušky z ČJL.

Ilustrační testy z cizích jazyků - více informací naleznete zde.

Seznam VŠ akceptující výběrovou zkoušku Matematika+.

Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury.

Příklady vzorových úloh z literární historie.

Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ_2016.

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz