Harmonogram praktických maturitních zkoušek - PS 4. A, PS 4. B a PS 4. C, SČ 4. C

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části - ČJLAJodborné předměty.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části - zde.

Přehled termínů všech maturitních zkoušek - zde.

Informace k písemným zkouškám - zde.

Formulář seznamu četby - pdf, doc.

Přihláška k MZ - zde.

Maturitní zkoušky společné a profilové části - zde.

Maturitní otázky a AJ - praktická sestra, sociální činnost.

Školní seznam literárních děl - zde

Maturitní zpravodaj č. 57 (první vydání ve školním roce 21/22) - zde.

Nové znění vyhlášky 177/2009 Sb. k 1. 1. 2022 - zde.

MZ 2021:

Mimořádný termín praktických MZ - zde

Harmonogram ústních maturitních zkoušek - ZA a SČ 4. AZA 4. B

Nová maturitní vyhláška - zde

Harmonogram praktických maturitních zkoušek - ZA 4. A, SČ 4. A, ZA 4. B

OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK - zde

Formulář na seznam literárních děl - docpdf

Přehled důležitých termínů - zde

Žádost o uznání výjimky z konání didaktických testů u MZ - doc, pdf

Jednotné zkušební schéma (nové k 22. 3.) - zde

Odkaz na maturitní kalendář 2021 - zde

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu řádného termínu didaktických testů

  • Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného školám na příslušném formuláři. Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT zde.

Nové termíny - zde

Metodika novému opatření k 15. 3. - zde

Kritéria hodnocení profilové části - zde

Kritéria hodnocení společné části - zde

Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky - zde

Žádost o konání MZ formou DT v mimořádném termínu - doc, pdf

Maturitní okruhy z AJ - zdravotnický asistentsociální činnost

Přihláška k MZ

Školský zákon platný od 1. 10. 2020