Přihlášku ke stravování ve ŠJ Smetanova 43, Ústí nad Orlicí si můžete stáhnout ve formátu doc nebo pdf.

Každý strávník si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý platební příkaz, který je třeba zadat k 25.dni předešlého měsíce, aby měl strávník při zahájení stravování již na kontě peníze. Číslo našeho účtu 2301190054/2010 FIO banka, na příkaze vyplníte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, pod ním je vedeno konto strávníka. Konstantní symbol 558. Stravování je možno zahájit po zakoupení čipu 115,- Kč nebo karty 35,- Kč, v kanceláři šj. Strávník je automaticky přihlášen na celou dobu školní docházky, pokud ukončí docházku dříve, musí se ze stravování sám odhlásit.  Případnou ztrátu čipu, nebo karty neprodleně nahlaste v kanceláři šj.

 Cena oběda:  1-4 třída    22,-Kč     / složit asi 450,-Kč /

                      5-9 třída    24,-Kč    /  složit asi 500,-Kč /

                      stř. školy   26,-Kč    /  složit asi 550,-Kč /

V době nemoci je nutné oběd odhlásit - nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci. Ostatní dny se může stravovat jako cizí strávník tj. za plnou hodnotu oběda. Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada. Ostatní nepřítomnost si každý odhlašuje sám den předem do 14.00 hod v kanceláři šj, na mobil  736 503 583, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na boxu v jídelně . Objednávání a odhlašování je možné do 13,00hod. den předem na www.sweb.cz/sjuo heslo a uživatel je rod.č. strávníka bez lomítka.

Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte do 30.06. do školní jídelny. Kartu nebo čip je možné zakoupit poslední týden v srpnu.

Výtažek z vnitřního řádu šj

- školní rok začíná  1. 9.  a končí 31. 8. následujícího roku

- strávník  před zahájením stravování zakoupí v kanceláři jídelny  kartu  v hodnotě 35,- Kč nebo čip v  hodnotě 115,-Kč obojí slouží k vyzvednutí  stravy

- školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole,

- žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd

- pokud strávník zapomene kartu nebo čip k vyzvednutí stravy je mu vystavena náhradní stravenka za 

    poplatek 5,- Kč.

-   strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro  

    žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu.  Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, 

    nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke

    konzumaci v jídelně.

 -  strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelny.

 -  žáci a studenti se musí ve ŠJ chovat tak, aby neničili majetek ŠJ a neohrožovali zdraví ostatních strávníků.

  - doprovod strávníka může čekat před jídelnou.

 -  podrobný vnitřní řád šj je umístěn na nástěnce ve šj a na webových stránkách jídelny      www.sweb.cz/sjuo

 - podpisem  přihlášky strávník nebo zákonný zástupce potvrzuje seznámení s VŘŠJ a uděluje souhlas ke    

    zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování

 

 

 

 

 

 

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz