Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

V úterý 16. 10. 2018 naše škola již tradičně pořádala okresní kolo středních škol ve stolním tenise. Školu reprezentovalo pouze družstvo děvčat ve složení Marie Gabrisová a Kateřina Hrdinová . Soutěže se celkem účastnilo 8 družstev chlapců a 4 družstva dívek.

Tes, Čop

 • IMG_4336
 • IMG_4337
 • IMG_4339
 • IMG_4340
 • IMG_4343
 • IMG_4352
 • IMG_4354
 • IMG_4356
 • IMG_4357
 • IMG_4364
 • IMG_4365
 • IMG_4367
 • pinec18

2017

 • IMG_0795
 • IMG_0796
 • IMG_0802
 • IMG_0805
 • IMG_0809
 • IMG_0811
 • IMG_0817
 • IMG_0829
 • IMG_0834

2016

 • P1090337
 • obrazek 002
 • obrazek 003
 • obrazek 004
 • obrazek 005
 • obrazek 008

2015

 • P1090337
 • P1090341
 • P1090343
 • P1090345
 • P1090347

2013

 • stolni_tenis13_1
 • stolni_tenis13_10
 • stolni_tenis13_2
 • stolni_tenis13_3
 • stolni_tenis13_4
 • stolni_tenis13_5
 • stolni_tenis13_6
 • stolni_tenis13_7
 • stolni_tenis13_8
 • stolni_tenis13_9

V rámci naplnění Minimálního preventivního programu Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí se dne 20. 10., 4. a 10. 11. 2015 žáci prvních ročníků zúčastnili akce s názvem „Noc ve škole“. Tato akce navazuje na adaptační kurz, který se již konal začátkem září tohoto školního roku. Akce se celkem zúčastnilo 72  žáků ze tříd SČ 1. C, ZA 1. A a B, třídní učitelé a školní metodik prevence. Náplní tohoto setkání bylo hodnocení adaptačního kurzu, představení práce školního metodika prevence a výchovného poradce a seznámení žáků s minimálním preventivním programem naší školy. Nedílnou součást tvořily aktivity zaměřené na podporu kladných sociálních vazeb mezi žáky a aktivity podporující pozitivní klima třídy.

K. Nováková

 • IMG_0654
 • IMG_0656
 • IMG_0659
 • IMG_0661
 • IMG_0662
 • IMG_0663
 • IMG_0666
 • IMG_0669
 • IMG_0674
 • IMG_0679
 • IMG_0684
 • IMG_0686
 • IMG_0688
 • IMG_20151104_180040
 • IMG_20151104_180052
 • IMG_20151104_180107
 • IMG_20151104_180323
 • IMG_20151110_172549
 • IMG_20151110_172555
 • IMG_20151110_172600
 • IMG_20151110_172604

2014

V rámci naplnění Minimálního preventivního programu Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí se dne 10. 10. a 16. 10. 2013 žáci prvních ročníků zúčastnili akce s názvem „Noc ve škole“.

Tato akce je součástí tzv. Setkání se školním metodikem prevence a navazuje na adaptační kurz, který se konal již začátkem září tohoto školního roku. Akce se zúčastnilo celkem 40 žáků z obou tříd (ZA 1.A – 24 žáků, SČ 1.B – 16 žáků), třídní učitelé (Mgr. Šárka Nováková a Mgr. Lenka Kaplanová) a školní metodik prevence. Akce začínala po vyučování v 17:00 hodin a končila následující den v 7:00 hodin ráno.

Náplní tohoto první setkání bylo hodnocení adaptačního kurzu, představení práce školního metodika prevence a seznámení žáků s Minimálním preventivním programem naší školy. Nedílnou součást tvořily aktivity zaměřené na podporu kladných sociálních vazeb mezi žáky a aktivity podporující pozitivní klima třídy. Další setkání budou probíhat v rámci třídnických hodin.

K. Nováková

školní metodik prevence

 • noc_ve_skole13_01
 • noc_ve_skole13_02
 • noc_ve_skole13_03
 • noc_ve_skole13_04
 • noc_ve_skole13_05
 • noc_ve_skole13_06
 • noc_ve_skole13_07
 • noc_ve_skole13_08
 • noc_ve_skole13_09
 • noc_ve_skole13_10
 • noc_ve_skole13_11
 • noc_ve_skole13_12
 • noc_ve_skole13_13
 • noc_ve_skole13_14

 

 

Ve středu 5 října 2016 navštívili naši školu žáci devátých tříd Základní školy Bratří Čapků Ústí nad Orlicí. Kromě prohlídky školy si pro ně žáci třídy ZA 3. B připravili zajímavý program. Na několika stanovištích si tak měli možnost prověřit své znalosti o poskytování první pomoci a dovednosti v této činnosti, konkrétně v oblasti zlomenin, krvácení, resuscitace, transportu raněných, bodnutí hmyzem apod. Žákům se program líbil, většina se zapojila velice aktivně a některé dokonce problematika zaujala tak, že uvažují o prohloubení znalostí při studiu na naší škole. Někteří by tak šli ve šlépějích svých starších sourozenců (viz foto). 

V. Snášelová

 • obrazek 019
 • obrazek 020
 • obrazek 021
 • obrazek 022
 • obrazek 023
 • obrazek 024
 • obrazek 025
 • obrazek 026
 • obrazek 027
 • obrazek 028
 • obrazek 029
 • obrazek 030
 • obrazek 031
 • obrazek 032
 • obrazek 033
 • obrazek 035
 • obrazek 036
 • obrazek 037

2012 - 2013

 • PP_pro_ZS12-1301
 • PP_pro_ZS12-1302
 • PP_pro_ZS12-1303
 • PP_pro_ZS12-1304
 • PP_pro_ZS12-1305
 • PP_pro_ZS12-1306
 • PP_pro_ZS12-1307
 • PP_pro_ZS12-1308
 • PP_pro_ZS12-1309
 • PP_pro_ZS12-1310
 • PP_pro_ZS12-1311
 • PP_pro_ZS12-1312
 • PP_pro_ZS12-1313
 • PP_pro_ZS12-1314
 • PP_pro_ZS12-1315

 

 

V pátek 9. 10. 2015 se žáci ze třídy 2. C oboru sociální činnost zapojili do dobrovolného projektu „72 hodin - Ruku na to!“ Jednalo se o projekt mladých lidí, který probíhal v celé České republice od 8. – 11. října 2015. Této akce se naše škola zúčastnila již čtvrtým rokem a byla do projektu přihlášena pod názvem „ Naše škola – čistší a krásnější.“

Přestože počasí bylo nevlídné, žáci se při práci pobavili a s úsměvem shrabali spadané listí, zametli přilehlé chodníky a vyčistili okolí školy od odpadků.

Celá třída si zaslouží velkou pochvalu a snad se do tak prospěšných akcí zapojí i ostatní žáci naší školy.

Bližší informace lze najít na www.72hodin.cz.                                               Tesařová Lenka

 • P1090216
 • P1090217
 • P1090219
 • P1090220
 • P1090221
 • P1090223
 • P1090225
 • P1090226
 • P1090229
 • P1090230
 • P1090233
 • P1090235
 • P1090238
 • P1090241
 • P1090242
 • P1090245
 • P1090248
 • P1090251
 • P1090256
 • P1090277
 • P1090278
 • P1090280
 • P1090281

 

2014

V pátek 10. 10. 2014 se žáci ZA 2. A zapojili do dobrovolného projektu „72 hodin - Ruku na to!“ Jde o projekt mladých lidí, který probíhal v celé České republice 9. - 12. října 2014. Této akce se naše škola zúčastnila již třetím rokem.

Do projektu byla škola přihlášena pod názvem „ Zdravka - krásnější“. Žáci shrabali spadané listí, vyčistili okolí školy od odpadků a společně navrhli a sepsali pravidla chování. Jde o pravidla, která bychom měli ve škole společně dodržovat, aby byla zdravka „krásnější“ - více zde.

Žáci si zaslouží pochvalu a snad se do tak prospěšných akcí zapojí i ostatní třídy.

Bližší informace lze najít na www.72hodin.cz.

Tesařová Lenka

 • 72_hodin_01
 • 72_hodin_02
 • 72_hodin_03
 • 72_hodin_04
 • 72_hodin_05
 • 72_hodin_06
 • 72_hodin_07
 • 72_hodin_08
 • 72_hodin_09
 • 72_hodin_10
 • 72_hodin_11
 • 72_hodin_12
 • 72_hodin_13