Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Co je somatologie? Pro někoho je to pouze jeden z vyučovacích předmětů, věda o lidském těle, pro jiné je to sešit polepený obrázky, hustě popsaný textem a latinskými pojmy, které se musí nabiflovat. Jsou tací, kteří si oddychnou, když zazvoní, sešit zaklapnou a jsou rádi, že mají zas na týden klid. Najdou se však i ti, kteří se o somatologii zajímají nad rámec svých povinností, rádi si otevřou učebnice, atlasy či jiné zdroje i ve volném čase a hledají v nich insp i raci poz návat své tělo z dalších nevšedních úhlů. Jsme velice rády, že mezi ty druhé patří i mnozí žáci naší školy, kteří se dobrovolně zapojili do akce Somatologický den. Byla to Eliška Bálková, Alena Maruškinová a Pavlína Vyčítalová z 2. B, Dominique Fajtů z 1. C a  Vendula Koubová, Alena Sokolíková, Pavla Králová a Vendulka Stránská z 1. A.   Na vybrané aktuální téma si připravili zajímavé prezentace, kterými se snažili zaujmout porotu v třídním a poté i ve školním kole. Úroveň příspěvků byla vysoká. Všichni si zaslouží pochvalu za snahu a energii, kterou své práci věnovali a kterou mohli obohatit své spolužáky. Jen dva však mohli postoupit do hlavního kola, které se konalo ve čtvrtek 26. dubna 2019 v Olomouci. Byla to Pavlína Vyčítalová s prezentací na téma Oběhová soustava a Dominique Fajtů s tématem Pohlavní soustava. Do Olomouce se se svými příspěvky sjelo 14 žáků z různých zdravotnických škol z regionu. Soutěžící zde byl i  hodnoceni hned dvěma porotami – učitelskou a studentskou. Naše „delegace“ se ve velké konkurenci neztratila. Dominique všechny přítomné zaujal prezentací s osobním příběhem a Pavlína vyhrála Cenu publika i Cenu pro absolutního vítěze. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy a přejeme oběma mnoho dalších úspěchů a neutuchající chuti do studia (nejen somatologie).

Vlasta Snášelová, Pavlína Moravcová

 • IMG_20190425_111620
 • IMG_20190425_111628
 • IMG_20190425_111937
 • IMG_20190425_112000
 • IMG_20190425_122958
 • IMG_20190425_123025
 • IMG_20190425_123223
 • IMG_20190425_124057
 • obr 005
 • obr 008
 • obr 009
 • obr 010
 • obr 025
 

2018

První čtvrtek po Velikonocích, 5. dubna 2018, proběhl na SZŠ a VOŠ Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jedenáctý Somatologický den. Zúčastnilo se ho téměř 35 žáků, vítězů školních kol, z mnoha zdravotnických škol včetně té naší. Žáci měli připravené prezentace se zajímavostmi na vybrané téma z oboru somatologie. Naši školu reprezentovala děvčata ze třídy ZA 1. B Eliška Bálková a Nikola Doležalová; s prezentací na téma Těhotenství a porod a Pavlína Vyčítalová s tématem Krev. Soutěžící byli hodnoceni hned dvěma porotami – učitelskou a studentskou. Naše děvčata se (tradičně) ve velké konkurenci neztratila a Pavlína Vyčítalová navíc neskromně vyhrála všechny ceny, a to Cenu za nejlepší prezentaci, Cenu studentské poroty, Cenu publika i Celkového vítěze. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů ve studiu.

Vlasta Snášelová, Klára Kargerová

 • P1260309
 • P1260314
 • P1260321
 • P1260330
 • obr 001
 • obr 002
 • obr 006
 • obr 007 (2)
 • obr 007
 • obr 010
 • obr 018
 

2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se výherci ze školního kola soutěže „Somatologický den“ (30. 3. 2017) zúčastnili 10. ročníku této soutěže pořádané Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pottinga v Olomouci.

Školu reprezentovala Zuzana Stránská (ZA 2. A) s připravenou prezentací na téma Soustava oběhová – cévy. Získala cenu za nejlepší prezentaci. Jakub Valtera (ZA 2.B) s tématem Soustava oběhová – srdce získal cenu publika.

Žáci naší školy se v konkurenci 15 příspěvků rozhodně neztratili. Nejčetněji bylo zastoupeno téma Oběhová soustava - srdce 3x, cévy 2x, Krev 2x, Kosterní soustava 2x, další: Smyslová soustava, Zrak, Sluchové ústrojí, GIT, Vylučovací soustava, Hormony, Mozek.

Blahopřejeme a všem účastníkům z třídních kol děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. P. Moravcová, Mgr. L. Červinková

 • 007
 • 008
 • 010
 • 011
 • 012
 • 014
 • 019
 • 022
 • 033
 • 034
 • P1150624
 • P1150625
 • P1150629
 • P1150634

2016

Ve čtvrtek 31. března se tři žáci naší školy zúčastnili Somatologických dnů - soutěže pořádané Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pottinga v Olomouci. Při této příležitosti si připravili prezentaci na zvolené téma. Jakub Valtera ze třídy ZA 1.B zpracoval problematiku centrální nervové soustavy a Radka Luňáčková s Anetou Ropkovou ze třídy ZA 2. B téma dýchací soustavy. Přestože se žáci naší školy této akce účastnili poprvé, v konkurenci 21 soutěžících se rozhodně neztratili. Jakub Valtera si přivezl diplom za nejlepší prezentaci a děvčata cenu studentské poroty. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

V. Snášelová

 • Obr 002
 • Obr 005
 • Obr 007

Dne 10. 3. 2020 se na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi konalo regionální kolo psychologické olympiády. Soutěže se zúčastnili žáci a žákyně středních zdravotnických škol z různých koutů regionu a vystoupili zde s prezentací na téma ,,Můj velký sen‘‘. V rámci Dne psychologie bylo možné slyšet mnoho zajímavých příběhů a úvah.

Naši školu v soutěži reprezentoval žák oboru praktická sestra ze třídy PS a SČ 2. C Dominique Fajtů. Ten za svůj příběh získal v soutěži krásné 2. místo.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Beranová P.

 • P3100006
 • P3100008
 • P3100038(1)
 • P3100039(1)
 • P3100043(1)
 • P3100045(1)
 • P3100049(1)
 • Refion 1.
 • Region 6.

2019

Na VOŠ a SZŠ Hradec Králové se dne 12. 3. 2019 konalo regionální kolo Psychologické olympiády. Zúčastnilo se šest zdravotnických škol a dvanáct soutěžících. Naši školu zastupovaly žákyně Pavlína Vyčítalová ze třídy ZA 2. B a Adéla Jedličková ze třídy ZA 3. A. V příjemné atmosféře hradecké školy porota posuzovala velmi cenné příspěvky všech soutěžících k letošnímu tématu „Síla okamžiku“.

Obě děvčata naši školu výborně reprezentovala, svými pracemi a také příjemným a spontánním projevem porotu zaujala. Gratulujeme Pavlíně Vyčítalové, která se se svou prací umístila na 2. místě a stává se náhradnicí v reprezentaci našeho regionu v celorepublikovém kole soutěže. To se koná 3. – 4. 4. 2019 na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci.

Děvčatům děkujeme a přejeme hodně dobrých nápadů do dalších ročníků soutěže.

                                                                                                             Zdenka Ročková

 • IMG_0393
 • IMG_0395
 • IMG_0416
 • IMG_0430
 • IMG_0436
 • IMG_0438

2017

Dne 16. 3. 2017 se na SŠZS v Ústí nad Orlicí konalo regionální kolo dvanáctého ročníku soutěže Psychologická olympiáda. Téma tohoto ročníku znělo „Když člověk potká člověka“. Regionálního kola se zúčastnilo celkem dvanáct studentů 2. a 3. ročníků z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi, Střední zdravotnické školy v Pardubicích, Střední zdravotnické školy ve Svitavách, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Trutnově a Střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí.

Vítězkou regionálního kola se stala Kristýna Hrušková z Pardubic, druhé místo obsadila Zuzana Stránská z Ústí nad Orlicí a třetí místo Tereza Žáčková ze Svitav.

Do celostátního kola soutěže, které se koná 5. – 6. 4. 2017 na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole, Vyšší odborné škole zdravotnické ve Vsetíně postupuje vítězka regionálního kola Kristýna Hrušková. Vítězce blahopřejeme, přejeme jí úspěch v celostátním kole a všem ostatním zúčastněným děkujeme za velice pěkné příspěvky.

Poděkování patří i sponzorům regionálního soutěže Městu Ústí nad Orlicí, nakladatelství Portál a časopisu Psychologie.

Mgr. Ludmila Jirásková

 • PSY_regio 2017 015
 • PSY_regio 2017 033
 • PSY_regio 2017 054
 • PSY_regio 2017 063
 • PSY_regio 2017 070
 • PSY_regio 2017 072
 • PSY_regio 2017 081
 • PSY_regio 2017 096
 • PSY_regio 2017 115
 • PSY_regio 2017 137
 • PSY_regio 2017 139
 • PSY_regio 2017 152
 • PSY_regio 2017 172
 • PSY_regio 2017 177
 • PSY_regio 2017 186
 • PSY_regio 2017 191
 • PSY_regio 2017 192
 • PSY_regio 2017 200
 • PSY_regio 2017 204
 • PSY_regio 2017 206
 • Z_cas
 • Z_mesto
 • Z_portal

2016

Dne 10. 3. 2016 se na SZŠ v Pardubicích konalo 10. regionální kolo Psychologické olympiády na téma „Jak si navzájem lépe porozumíme“. Zúčastnili se jí soutěžící ze SSZŠ Chrudim, SZŠ Svitavy, VOŠZ a SZŠ Trutnov, SZŠ Ústí nad Orlicí a SZŠ Pardubice.  

Naše žákyně 2. ročníku oboru zdravotnický asistent Helena Dubská se umístila na krásném 3. místě.

Blahopřejeme a zároveň děkujeme za reprezentaci naší školy žákyním 3. ročníku oboru zdravotnický asistent Barboře Vítkové a Kláře Dvořákové.

M. Wimmerová

 

 • psy_ol1
 • psy_ol2
 • psy_ol3

 

 

Na konci října se na naší škole konala již tradiční soutěž v anglickém jazyce. Celkem 17 žáků a žákyň opět prokázalo velmi dobrou úroveň svých jazykových dovedností na úrovni B1 (1. kategorie) a B2 (2. kategorie). Mezi mladšími účastníky dosáhla nejvyššího počtu bodů Jana Švecová (PS 1. A), na druhém místě se těsně za ní umístila Nikola Vavříková (PS a SČ 1. B) a třetí pozici vybojovala Anna Volná (PS a SČ 2. C). Ve druhé kategorii své prvenství z loňského roku obhájila Adéla Jančarová (ZA 4. A), o druhé místo se podělili Štěpán a Šimon Peichelovi (3. ročníky). Vítězům gratulujeme a jim i Tereze Faltové a Dominikovi Fajtů, kteří se umístili na čtvrtých místech, přejeme mnoho štěstí v regionálním kole soutěže, které se bude konat v Lanškrouně. Všem soutěžícím děkujeme za účast a skvělé výsledky, které nás opravdu velmi potěšily.

                                                                                                                                             Vyučující anglického jazyka

 • AJsoutez19_1
 • AJsoutez19_2
 • IMG_5320
 • IMG_5321

leden 2019

Ještě před pololetními prázdninami proběhlo v naší útulné školičce školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Akce se zúčastnili 4 chlapci ze druhých ročníků a 3 děvčata ze třetích ročníků. Pro tento rok porota ve složení Mgr. Sršňová a Mgr. Tomanová vybrala poměrně náročný test jazykové úrovně B2, v němž soutěžící prokazovali hned několik maturitních dovedností: poslechové, gramatické a práci s textem.

Nejlépe uspěla, a to ve všech dovednostech na 100%, žákyně ZA 3. A  Adéla Jančarová, druhé místo se ztrátou dvou bodů obsadil žák druhého ročníku ZA a SČ 2. A Štěpán Peichl, na třetím místě se stejným bodovým ziskem umístili Vendula Králová ze ZA 3. A a Šimon Peichl ze ZA 2. B. Zbývajícím účastníkům též gratulujeme, jmenovitě Marice Smolové, Janu Krupičkovi a Adamu Ladygovi.

První dva nejúspěšnější žáci postupují do krajského kola, které se bude konat v Pardubicích 21. března 2019.

Všem žákům děkujeme za účast a přejeme spoustu úspěchů a silnou vůli při dalším vzdělávání se v cizím jazyku.

TOV, SRŠ

 • 20190129_110634
 • 20190129_110703

2018

Don´t worry nepřidali jsme se k celosvětové kampani osobních zpovědí a přiznání. Spojení me too bylo nejpoužívanější frází během letošní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Akce proběhla 1. března, počet účastníků nevelký (kvůli chřipkové epidemii). Erudovanou porotu zastupovala hostující Mgr. Haniková, za domácí tým hrály Mgr. Sršňová a Mgr. Tomanová. Podle tradice měla soutěž dvě kola: monolog žáka na vylosované téma a interaktivní dialog. Žáci se vyrovnávali nejen s vylosovanými tématy, ale také se svou vlastní trémou.

Výsledky 1. kategorie (1. a 2. ročníky):

 1. Štěpán Peichl
 2. Eva Pecháčková
 3. Adam Ladyga
 4. Filip M. Snítil

Výsledky 2. kategorie (3. a 4. ročníky):

 1. Adam Vojvodík
 2. Josef Švec
 3. Adéla Jančarová
 4. Jan Aliger

Všem zúčastněným děkujeme za účast!

 • obr 002
 • obr 007
 • obr 021
 • obr 033
 • obr 035
 • obr 036
 • obr 037
 • obr 042
 • obr 043
 • obr 046

2015

Drobná nervozita prostupovala školu ve čtvrtek 26.3. 2015 odpoledne. Žáci postávali na chodbách, v hloučku i osamoceně, a opakovaně si předčítali svá vlastní zpracování odborných témat. Které si vylosuji? Škoda, že neumím všechna. Tyto myšlenky jim pravděpodobně vířily hlavou, ale ne všem, někteří se dobře bavili již před samým začátkem školní jazykové soutěže, popíjeli kávu ze školního automatu a posilňovali se oplatky. Ticho občas prořízla salva smíchu, když éterem rezonoval báječný vtip. A není se čemu divit. Každá soutěž odkrývá spoustu emocí a s humorem se dojde nejdál.
Vlastní dvoukolové klaní bylo nakonec velmi vyrovnané. V prvním úvodním kole žáci monologicky prezentovali odborné téma. V druhém kole již předváděli interaktivní dialog. Možná rozhodl šťastný los, nebo svědomitá domácí příprava. To už se nikdo nedoví. Nicméně výsledky pro 1. a 2. kategorii jsou následující.

1. kategorie (1. a 2. ročník)

1. místo Žaneta Kovářová (ZA 2. A)
2. místo Helena Dubská (ZA 2. A)
3. místo Kristýna Mastná (ZA 1. B)

2. kategorie (3. a 4. ročník)

1. místo Karolína Moravcová (SČ 4. C)
2. místo Kristina Žítková (ZA 4. B)
3. místo Pavla Janíčková (ZA 4. B)

Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem za účast.

 • Soutez_AJ15_1
 • Soutez_AJ15_3
 • Soutez_AJ15_4
 • Soutez_AJ15_5
 • Soutez_AJ15_6
 • Soutez_AJ15_7
 • Soutez_AJ15_8
 • Soutez_AJ15_9

Rok 2014

Ani slunné jarní počasí neodradilo nominované studenty od každoroční školní soutěže v anglickém jazyce. Ještě těsně před samým začátkem dvoukolového klání postávali v družném hloučku před studovnou a vzájemně diskutovali o slovní zásobě k předem daným tématům, pomocí které chtěli triumfovat před porotou složenou z učitelů anglického jazyka. Ačkoliv výkony všech byly přesvědčivé, poznamenané jen minimální nervozitou, vítězem se mohl stát pouze jediný kandidát. Po pečlivém bodovém ohodnocení se vítězem první kategorie (studenti 1. a 2. ročníků) stala Bohumila Kodešová a přesvědčivým výkonem ve druhé kategorii (studenti 3. a 4. ročníků) zvítězil Květoslav Fojtek, který naši školu úspěšně reprezentoval již v minulém roce v okresním kole.

(Hanuš Šparlinek)

 • AJ_soutez14_01
 • AJ_soutez14_02
 • AJ_soutez14_03
 • AJ_soutez14_04
 • AJ_soutez14_05
 • AJ_soutez14_06
 • AJ_soutez14_07
 • AJ_soutez14_08
 • AJ_soutez14_09
 • AJ_soutez14_10
 • AJ_soutez14_11
 • AJ_soutez14_12
 • AJ_soutez14_13
 • AJ_soutez14_14
 • AJ_soutez14_15
 • AJ_soutez14_16
 • AJ_soutez14_17
 • AJ_soutez14_18

 

V pátek 5. 4. 2019 odjelo družstvo dívek z naší školy na XIV. ročník turnaje středních zdravotnických škol do Svitav. Této tradiční sportovní akce se účastní družstva ze Svitav, Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Po úvodní porážce děvčata předvedla skvělý výkon a obsadila celkové druhé místo. Těšit také může zisk trofeje pro nejlepší střelkyni, kterou se stala Sofie Štrbíková.

Naši školu reprezentovaly: Habrmanová Sabina, Jirsáková Gabriela, Jančarová Adéla (ZA 3. A), Gabrisová Marie (SČ 3. B), Kosková Markéta, Součková Kamila, Štrbíková Sofie (ZA a SČ 2. A), Peřinová Tereza (ZA 1. A).

 • 20190405_090307
 • 20190405_090355
 • 20190412_105343
 • florbalSY_19

2017

V pátek 31. 3. 2017 odjelo družstvo chlapců a dívek z naší školy již na XII. ročník turnaje středních zdravotnických škol do Svitav. Této tradiční sportovní akce se účastní družstva ze Svitav, Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Obě kategorie hrály systémem každý s každým, dívky hrály deset a chlapci dvanáct minut hrubého času.                                                                                                 

Naši chlapci (bohužel v neúplné sestavě) a naše děvčata bojovali ze všech sil, ale přesto se jim letos tolik nedařilo a obsadili shodně až 4. místo. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Družstvo chlapců:                                                                                                                                                 

Holomek Jan, Švíř Matěj, Kalousek Filip, Fuchs Vojtěch, Vrátný Michal, Guilherme David

Družstvo dívek:                                                                                                                                                                           

Ropková Aneta, Součková Klára, Mannová Josefína, Zahradníková Kamila, Hamplová Jana, Kvapilová Gabriela, Jirsáková Gabriela, Holomková Klára, Gabrisová Marie, Hrdinová Kateřina

Tesařová Lenka

 • Snímek 064
 • Snímek 065
 • Snímek 067
 • Snímek 069
 • Snímek 071
 • Snímek 073
 • Snímek 076
 • Snímek 078
 • Snímek 079
 • Snímek 080
 • Snímek 083
 • Snímek 084
 • Snímek 093
 • Snímek 094

2016

 • P1090646
 • P1090648
 • P1090649
 • P1090653
 • P1090654
 • P1090657
 • P1090658
 • P1090659
 • P1090660
 • P1090662
 • P1090663
 • P1090664
 • P1090665
 • P1090668
 • P1090671
 • P1090673
 • P1090674
 • P1090676
 • P1090692
 • P1090696

2015

 • florbalSY15_01
 • florbalSY15_02
 • florbalSY15_03
 • florbalSY15_04
 • florbalSY15_05
 • florbalSY15_06
 • florbalSY15_07
 • florbalSY15_08
 • florbalSY15_09
 • florbalSY15_10
 • florbalSY15_11
 • florbalSY15_12
 • florbalSY15_13
 • florbalSY15_14

2014

 • florbal_svitavy14_01
 • florbal_svitavy14_02
 • florbal_svitavy14_03
 • florbal_svitavy14_04
 • florbal_svitavy14_05
 • florbal_svitavy14_06
 • florbal_svitavy14_07
 • florbal_svitavy14_08
 • florbal_svitavy14_09
 • florbal_svitavy14_10
 • florbal_svitavy14_11
 • florbal_svitavy14_12
 • florbal_svitavy14_13
 • florbal_svitavy14_14
 • florbal_svitavy14_15
 • florbal_svitavy14_16
 • florbal_svitavy14_17
 • florbal_svitavy14_18
 • florbal_svitavy14_19
 • florbal_svitavy14_20

 

7. ROČNÍK

Žáci prvních a druhých ročníků oboru ZA a SČ se v letošním školním roce 2016/2017 zúčastnili soutěže „SAPERE – vědět jak žít“ v rámci výuky předmětu Výchova ke zdraví. Soutěže se zúčastnilo 74 žáků.

V krajském kole získaly 2. místo Hana Hovadová (ZA 3. B), Lucie Licková (ZA 2. A), Kristýna Kylarová (ZA 2. B).

Vyhlašovatel soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE (Sapere Association Internationale). Žáky motivuje k rozvoji zdravého životního stylu.

Soutěžní otázky jsou koncipovány v těchto základních tematických okruzích:

 1. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
 2. Zdravá výživa (zásady stravování)
 3. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
 4. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
 5. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
 6. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

Soutěž je od roku 2015 zařazena do Akčního plánu "Správná výživa a stravovací návyky" Národní strategie Zdraví 2020 a do "Akčního plánu proti obezitě".

Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži. Těšíme se na další ročník soutěže.

Zapsaly: Mgr. Pavlína Moravcová

               Mgr. Zdenka Ročková

 • obrazek 013
 • obrazek 014
 • obrazek 015
 • obrazek 016
 • obrazek 017
 • obrazek 019
    

 2016

 

 • Obr 039
 • Obr 041
 • Obr 042
 • Obr 046
     

 2015

 

 • sapere15_1
 • sapere15_2
 • sapere15_3

2014

 • sapere14