Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Studentky třetího ročníku Diplomované všeobecné sestry (DVS) zorganizovaly v listopadu akci Týden prevence pro základní a střední školy v Ústí nad Orlicí, Hnátnici a Libchavách. Akce se zúčastnilo celkem 246 žáků různých věkových kategorií. Tématem tohoto týdne bylo Poskytování první pomoci a Zdravý životní styl. Každá škola si mohla vybrat téma, které bylo pro ni zajímavé.

V programu Poskytování první pomoci seznámily studentky oboru DVS žáky se současnými postupy při poskytování první pomoci na předem připravených modelových situacích. Žáci si prakticky nacvičili zástavu krvácení, ošetření zlomenin, poskytnutí KPR (kardiopulmonální resuscitace), léčebné polohy a ošetření pneumotoraxu.

V programu Zdravý životní styl seznámily studentky oboru DVS žáky se současnou problematiku rizik civilizačních onemocnění u mladistvých. Žáci základní i střední školy si prakticky nacvičili měření krevního tlaku, pulsu, tělesného tuku, BMI a kyslíku v tkáních. Osvojili si správné návyky dentální hygieny a seznámili se se zdravým způsobem stravování. Vyzkoušeli si pomůcky simulující opilost a intoxikaci návykovými látkami. 

Akce byla velice pozitivně hodnocena jak ze stran žáků, tak se stran učitelů.

Zpětná vazba od vyučujících:

Dětem i mně se program moc líbil. Program byl pestrý a různorodý, organizačně velmi kvalitně zvládnutý. Byl přizpůsobený věku žáků, časové rozvržení jednotlivých úkolů bylo vhodně zvolené. Ocenila jsem, že byl program postaven výrazně prakticky - žáci si mohli veškeré ošetření a zákroky vyzkoušet sami. Chování studentek vůči dětem bylo velmi milé a vstřícné, všechny informace ochotně sdělovaly a odpovídaly na položené dotazy.   

 

Bylo to moc pěkně připravené. 7 stanovišť, na každém v krátkosti děvčata sdělila nějaké informace s otázkami na děti, které je doplňovaly. Potom probíhala praktická část. Žáci si vyzkoušeli masáž srdce, zafixovat v přírodě zlomeninu, naučili se z rukou ve dvojicích vytvořit sedátko pro poraněného, zastavit tepenné krvácení, ošetřit otevřenou zlomeninu, zavázat zraněnou ruku do šátku, stabilizační polohu, zvednutí nohou při omdlení. Na každém stanovišti doplňovali do připraveného pracovního listu. Zdravotnice na žáky pěly chválu, že prý byli moc šikovní. A žáci byli také spokojení, líbilo se jim to, byli pozorní a hodní.

 

Celé to bylo moc pěkné, promyšlené a organizačně dobře zvládnuté. Studentky dokázaly děti zaujmout a po celou dobu všichni aktivně pracovali. Děti byly spokojené a po celou dobu poslouchaly a pracovaly. V rámci stanovišť použily studentky ta nejpodstatnější témata, se kterými se mohou děti potkat. Bylo to opravdu moc pěkné!  

 

Včerejší dvě hodiny v tělocvičně byly naprosto skvělé. Děti pracovaly aktivně, se zájmem a chutí. Kladně hodnotíme (já i děti ze 4. B) praktické ukázky a to, že si vše mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Studentky měly vše pečlivě nachystané, přístup k dětem luxusní (vtipné, dokázaly zaujmout). 

Zpětná vazba od dětí: bylo skvělé, že byly skupiny namíchané ze dvou tříd (4. A + 4. B), byla to změna - potkaly kamarády z vedlejší třídy. Dozvěděly se spoustu informací. Za mě více takových akcí v místě školy ;-). 

 • IMG_4157
 • IMG_6333
 

2017

 • 20171204_102720
 • 20171204_102807
 • 20171204_102809
 • 20171204_102839
 • 20171204_102956
 • 20171204_103015

2016

V měsíci listopadu jsme se zúčastnily, my žákyně oboru SC 2.C a ZA 3. A – Klára Kaplanová a Veronika Hostinská, prezentace preventivního programu Zdravý životní styl na Základní a mateřské škole ve Slatině nad Zdobnicí. Žáky osmého ročníku jsme v úvodu hodiny seznámily se studiem a aktivitami na Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí a v další části jsme společně diskutovali o zdravém životním stylu. V rámci diskuse probíhala interaktivní ukázka zajímavých pomůcek. V této praktické části byla spousta zájemců z řad žáků o vyzkoušení si chůze s „opileckými“ brýlemi, měření krevního tlaku a výpočet vlastního indexu tělesné hmotnosti - tzv. BMI. Akce se setkala s velkým ohlasem a zájmem celé třídy a vymezený čas velmi rychle uběhl. Dostalo se nám také poděkování od paní ředitelky zde.

 • IMG_9466
 • IMG_9489
 

2015

Dne 23. 2. 2015 Mgr. Leona Červinková a žák ZA 4. A Tomáš Hlobil navštívili Základní školu Masarykova v Rychnově nad Kněžnou s cílem seznámit žáky devátých ročníků s programem Zdravý životní styl. Žáci se nejprve dozvěděli, v čem zdravý životní styl spočívá, prozradili, zda se dle vyřčených doporučení řídí a následně si vyzkoušeli interaktivně řadu pomůcek, jako například chůzi s "opileckými" brýlemi, změřili si vlastní Index tělesné hmotnosti, množství tuku v těle a podobně. Akce se setkala s velkým ohlasem a pevně doufáme, že jsme tímto přispěli přinejmenším k úvaze nad vlastním životním stylem u mladé generace.

 

 • zdr_ziv_styl_15_1
 • zdr_ziv_styl_15_2
 • zdr_ziv_styl_15_3

 

 

Dne 12. 11. 2014 třída ZA 2. A navštívila v Brně odbornou výstavu „Bodies Revealed“. Pro žáky naší zdravotnické školy tato odborná exkurze o lidském těle byla velkým přínosem. Upevnili si a zopakovali svoje znalosti z předmětu Somatologie a kurzu Masér/masérka pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, který většina žáků této třídy v letošním školním roce navštěvuje.

Mgr. Pavlína Moravcová, Mgr. Šárka Nováková

 • bodies1
 • bodies2
 • bodies3
 • bodies4

 

11. – 15. listopad 2013

Preventivní akce „Hrou proti AIDS“ probíhá na naší škole tradičně každý rok. Jejím cílem je:

 •  seznámit žáky naší školy s problematikou prevence HIV/AIDS a s problematikou moderátorství v dané oblasti,
 • seznámit žáky 8. - 9. tříd ZŠ z Ústí nad Orlicí a jeho okolí s problematikou prevence HIV/AIDS a  ostatních pohlavně přenosných chorob.

Akce probíhala pod záštitou Státního zdravotnického ústavu v Praze, který nám také zapůjčil edukační materiál.

Organizačně program zajišťovala Věra Vacková, odborná učitelka SZŠ ÚO.

V pondělí 11. listopadu si naši žáci a žákyně zopakovali problematiku a seznámili se s novinkami, vše pod vedením moderátora ze Státního zdravotnického ústavu v Praze.

Následující čtyři dny pracovali moderátoři na 5 stanovištích, kde navázali kontakt s menší skupinou žáků ze základních škol a vzdělávali je v dané problematice. Moderátorství se tento rok ujali žáci ze třídy ZA, SČ 2.B a ZA 3.A.

ZA a SČ 2.B: Šmídová Anna, Jirásková Kateřina, Peterková Hana, Pražáková Michaela, Vaňáková Kateřina, Jančák Martin

ZA 3.A: Jeníková Anna, Daníčková Gabriela, Fajfrová Jana, Černá Milada

VŠEM MODERÁTORŮM DĚKUJEME

ZA SPOLUPRÁCI A REPREZENTACI ŠKOLY.

Přibližně bylo během týdne edukováno 160 žáků z 9 tříd a spolupráci opět uvítala řada základních škol z okolí, mezi které patřily: ZŠ a MŠ Tatenice, ZŠ Dolní Čermná, ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ Lanškroun, ZŠ Hylváty Ústí nad Orlicí, ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí.

 K. Nováková

 • Hrou_proti_aids13_01
 • Hrou_proti_aids13_02
 • Hrou_proti_aids13_03
 • Hrou_proti_aids13_04
 • Hrou_proti_aids13_05
 • Hrou_proti_aids13_06
 • Hrou_proti_aids13_07
 • Hrou_proti_aids13_08
 • Hrou_proti_aids13_09
 • Hrou_proti_aids13_10
 • Hrou_proti_aids13_11
 • Hrou_proti_aids13_12
 • Hrou_proti_aids13_13
 • Hrou_proti_aids13_14
 • Hrou_proti_aids13_15
 • Hrou_proti_aids13_16
 • Hrou_proti_aids13_17
 • Hrou_proti_aids13_18
 • Hrou_proti_aids13_19
 • Hrou_proti_aids13_20

 

V pondělí 18. listopadu 2013 naše škola slavila Den boje za svobodu a demokracii. Již tradičně byly tyto oslavy spojeny se stužkováním žáků čtvrtých ročníků, letos poprvé i žáků studijního oboru sociální činnost. Pod vedením Mgr. Lenky Kaplanové si jednotlivé třídy připravily volný program a porota posuzovala, které třídě se povedl nejlépe. Jednotlivé scénky byly prokládány přednesem povídek na téma "Příběhy, které napsal sám život". Taneční vystoupení si nachystali i samotní "maturanti". Nejlépe pak byli ohodnoceni žáci třídy ZA 2. A za volný program a povídka třídy SČ 1. B s názvem "Víte, co ch ci já?". Všem zúčastněným děkujeme a žákům 4. ročníků přejeme hodně štěstí nejen při maturitní zkoušce.

třídní učitelky J. Bartošová, V. Snášelová a E. Medunová

 • MDS13_01
 • MDS13_02
 • MDS13_03
 • MDS13_04
 • MDS13_05
 • MDS13_06
 • MDS13_07
 • MDS13_08
 • MDS13_09
 • MDS13_10
 • MDS13_11
 • MDS13_12
 • MDS13_13
 • MDS13_14
 • MDS13_15
 • MDS13_16
 • MDS13_17
 • MDS13_18
 • MDS13_19
 • MDS13_20