Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Školní psycholog:     Mgr. Marta Atman

konzultační hodiny:  pondělí 9:00 – 16:00 

e-mail:                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

schránka důvěry:      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

S čím se mohu obrátit na školní psycholožku?

Žáci:

 • vztahy ve škole a mimo ni,
 • potíže se školním prospěchem a učením,
 • zvládání stresu, úzkostí, strachu, vzteku,
 • osobní rozvoj,
 • nízké sebevědomí,
 • životní změny,
 • orientace ve vlastním směřování a hodnotách,
 • pocity osamělosti,
 • jakékoli jiné téma, které je pro Vás důležité.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobních potíží Vašich dětí,
 • sdělení podezření na změnu chování svého dítěte související se školou, změnou rodinného prostředí či jiných obtíží (výrazné zhoršení známek, změna či problémy v chování apod.),

Učitelé:

 • konzultace při řešení výukových i výchovných problému jednotlivých žáků,
 • náslech v hodinách (pozorování žáka/žáků ve výuce, zpětná vazba pro vyučujícího),
 • krizová intervence v obtížných situacích.

 

Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.

Kontakty na odbornou pomoc naleznete zde.

Externí psycholog

Vážené studentky a studenti, pedagogové, rodičové. Jmenuji se Jakub Pisklák a působím jako psycholog v České Třebové. S vedením školy a poradenským týmem jsme pro vás připravili možnost využít mé služby se 60% slevou. Cena sezení je pro vás 320 kč. Bohužel mi mé závazky neumožňují působit přímo jako školní psycholog, ale rád vám pomůžu alespoň tímto způsobem, tedy slevou na služby v mé soukromé praxi.

Konzultace probíhají v mé pracovně v České Třebové v areálu Skalka a je možné využít i online konzultace. Pro bližší informace navštivte můj web: https://www.psychologpisklak.com/.

Pro rezervaci využijte tento odkaz https://psycholog-jakub-pisklak.reservio.com/booking nebo QR kód na plakátech ve škole. Vyberte službu: Konzultace VOŠ a SŠ zdravotní a sociální. U služby je uvedena plná cena, ale bude vám účtována pouze výše uvedená částka.

Jako psycholog jsem vázán mlčenlivostí, pokud bych měl někomu sdělit informace, které se vás týkají, neučiním tak bez vašeho souhlasu.

Těším se na setkání!

Mgr. Jakub Pisklák

Školní plakát ke stažení zde.

 

Postup přihlášení k platformě ZOOM zde

Dodatek ke školnímu řádu o DV zde

 

Učitel E-mail Stránky
Mgr. Ondřej Čopian Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Eva Medunová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Vlasta Beranová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Leona Červinková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

RNDr. Jana Caldová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Ing., Mgr. Pavel Novák Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Ilona Koditková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Milan Mikolecký Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Pavlína Moravcová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Vlasta Snášelová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Jindra Bartošová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Kateřina Nováková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

 

Kariérní poradce: Mgr. Lucie Paarová

Konzultační hodiny:

Úterý: 7:30 – 8:00 hodin (individuálně po dohodě)

Telefon: 465 521 292

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se mohu obrátit na kariérního poradce?

 • kariérní poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků/studentů,
 • zajišťování a předávání informací z oblasti kariérního poradenství žákům/studentům a pedagogickým pracovníkům školy

Důležité informace při vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ:

 • název školy: Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická Ústí na Orlicí
 • adresa školy: Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí
 • IZO školy: 110 010 353
 • název oboru a kód KKOV:
  • PS – praktická sestra 53-41-M/03
  • SČ – sociální činnost 74-41-M/01
  • DVS – diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Výchovný poradce:     Mgr. Kateřina Nováková

konzultační hodiny:     pátek 8:00 – 13:00 (příp. dle dohody)

telefon:                          727 968 630

e-mail:                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se mohu obrátit na výchovného poradce?

Potřebuji-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v těchto oblastech:

 • školní neúspěšnost a neprospěch,
 • adaptace na střední školu a problémy se zvládáním středoškolského učiva,
 • vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...),
 • problémy ve vztazích v třídním kolektivu, v rodině, …

Výchovné poradenství je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje specializovanou pedagogickou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům, ale také metodickou a informační podporu ostatním pedagogům. Orientuje se především na oblast výchovy a vzdělávání, kariérové poradenství, ale také na prevenci rizikového chování. Ve škole garantuje výchovné poradenství výchovný poradce.

Kontakty na odbornou pomoc naleznete zde.