Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Informace na rok 2022 zatím nemáme, ale nabízíme vám informace, jak to bylo v roce 2020. Report z lyžařského kurzu naleznete v přehledu akcí.

Přihlášku na lyžařský kurz si můžete stáhnout ve formátu doc nebo pdf.

Třídy: PS 1. A, PS a SČ 1. B

Místo konání:      Čenkovice - penzion VERMI (po rekonstrukci, na pokojích sociální zařízení)

Termín:              17. 2. – 21. 2. 2020 

Doprava:            autobus ( odjezd bude žákům upřesněn, příjezd v pátek  do 13.30 h.)

Cena kurzu:        2 100,- Kč  -  / ubytování, plná penze a doprava)

Možné způsoby platby:

 1. Celá částka 2100,- Kč do 29. 11. 2019
 2. Záloha 1000,- Kč do 29. 11. 2019 a doplatek 1100,-Kč do 17. 1. 2020

Další náklady: vleky  (asi 1000,- Kč, platba až na místě )

/výdaje za vleky - záleží na lyžařské úrovni a finančních možnostech žáka/

Forma úhrady:   převodem na účet 1320433379/0800, variabilní symbol 022020

Do poznámky: třída (1.A nebo 1.B), jméno a příjmení žáka (ne jméno rodiče)                      

Lyžařský kurz - po celou dobu konání kurzu platí v plném rozsahu školní řád. V případě odhlášení již přihlášeného žáka po 30. 11. 2019 bude požadován stornovací poplatek.            

Výzbroj:

sjezdová  - lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, sjezdové hole, lyžařské boty , lyžařské  brýle..

běžecká   - běžky, běžecké hole a boty

Pokud žák nevlastní běžky a boty,  v omezeném množství  zapůjčí i škola - poplatek  80 - 100 Kč.

snowboard – běžné vybavení a povinná helma, při  malém  zájmu výuka nebude probíhat .  

 

Mgr. Lenka Tesařová                                                  Mgr. Marie Klementová

vedoucí kurzu                                                              ředitelka školy

 

Přihlášku odevzdejte, prosím,  do 4. 11. 2019. Bližší informace rodičům budou sděleny na třídních schůzkách. Kontakt na vedoucí kurzu: Tesařová Lenka (739238571, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

 

 Veškeré informace o adaptačním kurzu 2021 naleznete zde.

Zahájení vyučování                                   

 • Středa 1. září. 2021 v 8:00 hodin v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.

Plán povinných a nepovinných aktivit v průběhu studia

Všechny akce budou probíhat s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení a nařízení MŠMT.

 • 1. ročník             Adaptační kurz, Zimní lyžařský výcvikový kurz (ZLVK),
 • 2. ročník             Sportovně turistický kurz (STK), masérský kurz,
 • 3. ročník             odborné exkurze, odborná praxe v měsíci červnu,
 • 4. ročník             odborné exkurze, maturitní zkouška – podle MŠMT státní (společná a profilová část).

V průběhu studia jsou do plánu školy a tříd zařazeny odborné exkurze, účast na osvětových, profesních a humanitárních akcích, výlety do zahraničí, návštěva divadelních představení, filmů a dalších kulturních zařízení.

Rozvrh hodin

 • vyučování začíná zpravidla v 8:00 hodin nebo v 7:10, končí 15:55 hodin,
 • přehled vyučovacích hodin a přestávek je zveřejněn v sekci rozvrhy,
 • Edookit - jedná se o školní informační systém, ve kterém mohou získávat informace rodiče i žáci (rozvrh, omlouvání absence, známkování, domácí úkoly atd.).

Vnitřní řád školy

(plné znění zde)

Absence a omlouvání žáků

 • žáka lze do 48 hodin omluvit telefonicky,
 • omlouvat mohou rodiče, při dlouhodobé absenci nutné potvrzení od lékaře,
 • předem známou absenci včas hlásit třídnímu učiteli,
 • objednávat k lékařům – v odpoledních hodinách,
 • omluvenky uvádět v omluvném listu,
 • Pokud se žák nebude účastnit výuky v daném předmětu alespoň 75% docházky, nebude v klasifikačním období hodnocen, bude muset vykonat zkoušku před komisí.

Kontakt s rodiči a žáky

 • spolupráce se školou:
  • Spolek přátel Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí – schůzky, třídní důvěrník,
  • poradní sbor složený z předsedů předmětových komisí, výchovného poradce, školního metodika prevence, ICT koordinátora, ŠVP koordinátora,
  • školská rada,
  • studentská rada,
  • výchovné poradenství – výsledky sdělené rodičům se souhlasem žáka, spolupráce s rodiči na jejich žádost,
  • konzultační hodiny,
  • kdykoliv po telefonické domluvě.

Učební pomůcky

cvičební úbor – dle dohody s vyučujícím

 • oblečení na ošetřovatelství cvičení – bílý lékařský plášť, ve 2. ročníku pracovní oděv zapůjčený školou (vratná záloha), zdravotní obuv, jmenovka,
 • oblečení na první pomoc – sportovní,
 • čip 100,- a klíč 100,- pro vstup do budovy školy a šaten (vratná záloha),
 • ve 3. ročníku - klíč pro vstup do šaten v nemocnici 50,- Kč (vratná záloha),
 • oblečení na ošetřování nemocných ( 3. a 4. ročník) - pracovní oděv zapůjčený školou (vratná záloha), zdravotní obuv, jmenovka,
 • oblečení na učební praxi - tričko, bílé kalhoty, zdravotní obuv, jmenovka,
 • učebnice – na základě domluvy s vyučujícími v jednotlivých předmětech.

Karta ISIC

 • mezinárodní studentský průkaz – informace zde.
 • Přihlášku ke stažení najdete zde.
 • Prvotní pořízení průkazu je 290 Kč. Třídní učitel vybere přihlášky během září.

Volnočasové aktivity a aktivity žáků

 • humanitární akce Bílá pastelka,
 • spolupráce s ČČK,
 • zábavné programy pro děti v MŠ, speciální škole, ve stacionáři, v nemocnici - vánoce, velikonoce, MDD,
 • vzdělávací programy - projekty pro děti ZŠ – první pomoc, zdravý životní styl, Zdravý úsměv, Hrou proti AIDS,
 • Akademie, Vánoční turnaj v odbíjené a zpívání u vánočního stromečku,
 • sportovní aktivity v rámci středních škol,
 • třídní, školní a mezi školní soutěže – psychologie, ošetřovatelství, somatologie, biologie a ekologie, český jazyk a literatura, cizí jazyk.

Stravování

 • obědy - školní jídelna 26,- Kč pro střední školy,
 • přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí – webové stránky www.sjuo.cz,
 • od 24. srpna se budou prodávat karty nebo čipy (7.00 – 12.30 hod.),
 • žákyně ubytované na domově mládeže si mohou kartu nebo čip zakoupit první školní den, ale musí být přihlášené a musí mít zaplacené obědy.

Ubytování

 • na domově mládeže Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí,
 • vedoucí vychovatel DM: Mgr. Václav Havel,
 • vychovatelka DM: Alena Drymlová,
 • snídaně a večeře – jídelna v budově Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí
 • více informací zde nebo www.skola-auto.cz (odkaz ubytování a stravování).

Ústí nad Orlicí 16. 6. 2021                                     

Vypracovala: Mgr. Jindra Bartošová

                                                                                                           zástupkyně ředitelky