Studentskou radu tvoří vždy dva zástupci z každé třídy. Seznam zástupců do studentské rady je k nahlédnutí v ředitelně školy.