Titulní strana > Škola >Poradní orgány školy > Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště se schází dle potřeby. Složení: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitelka praktického vyučování, výchovný poradce, metodik školní prevence, kariérní poradce, třídní učitel.