Titulní strana > Škola >Poradní orgány školy > Správní rada spolku přátel SŠZSUO

sídlo: Střední škola zdravotnická a sociální, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838

IČO: 22721011

Datová schránka: Wumb4s9

č.ú. 1320433379/0800

 

Spolek je nezávislým, dobrovolným a apolitickým sdružením fyzických a právnických osob.

Cílem Spolku je podpora aktivit Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí v oblasti vzdělávání a výchovy (zájmové, kulturní, sportovní aktivity, spolupráce s ostatními školami, zlepšování materiálně technického vybavení školy).

Orgány Spolku jsou valná hromada a správní rada.

Složení rady: Lucie Janouchová, Dis – předsedkyně

                       Mgr. Marie Klementová – místopředsedkyně

                       Mgr. Veronika Tomanová – tajemnice

                       Mgr. Ondřej Čopian – člen

                       Lenka Cimflová – členka, účetní Spolku

 

Zápisy ze schůzí Valné hromady jsou k dispozici na vyžádání u tajemnice Spolku.