Školské poradenské pracoviště se schází dle potřeby. Složení: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitelka prakt. vyučování, výchovný poradce, metodik školní prevence, třídní učitel.

Pedagogická rada

Školské poradenské pracoviště

Školská rada

Studentská rada

Seznam zástupců do studentské rady je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Správní rada sdružení přátel SZŠUO

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz