Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Kmenový obor:         75-41-M

Studijní obor:            75-41-M/01               

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem (ŠVP verze 01/2010) 

Předmět

zkratka

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk

AJ,NJ

3 (3)

4 (4)

3 (3)

4 (4)

14

Dějepis

DEJ

2

1

 

 

3

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Biologie a ekologie

BIE

 

2

 

 

2

Fyzika

FYZ

2

 

 

 

2

Chemie

CHE

 

2

 

 

2

Matematika

MAT

3 (1)

2 (1)

2

1

8

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

První pomoc

PP

1 (1)

 

 

 

1

Biologie člověka

BIO

 2

 

 

 

2

Péče o zdraví

POZ

 

1

 

 

1

Technika administrativy a korespondence

TAK

 

2 (2)

 

 

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

 

1 (1)

1 (1)

4

Ekonomika

EKO

 

 

2

1

3

Sociální politika

SOP

2

 

 

 

2

Sociální zabezpečení

SOZ

 

 

2

2

4

Pečovatelství a osobní asistence

POA

2 (2)

2 (2)

1 (1)

2 (2)

7

Péče o staré občany

PSO

 

 

2

 

2

Zdravotní TV

ZTV

 

 

 

2 (1)

2

Hudební výchova

HV

2 (1)

 

 

 

2

Výtvarná výchova

VV

 

2

 

 

2

Sociální péče

SPE

 

2

2

2

6

Organizace volného času

OVC

 

 

2 (2)

2 (2)

4

Speciální pedagogika

SPP

 

2

2

 

4

Učební praxe

UP

 

 

6 (6)

6 (6)

8

Psychologie

PSY

2

2

1

2

7

Dramatická výchova

DV

2 (1)

 

 

 

2

Komunikace

KOM

 

2 (1)

 

 

2

Volitelný seminář OBN, MAT, IKT

 

 

 

 

1

1

Celkem

 

32

32

32

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revize 1. 6. 2014

 

Kmenový obor:          75-41-M

Studijní obor:             75-41-M/01                

Denní studium

Platnost ŠVP:  1. září 2012 počínaje prvním ročníkem (ŠVP verze 02/2012)

Předmět

zkratka

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk

AJ,NJ

3 (3)

4 (4)

3 (3)

4 (4)

14

Dějepis

DEJ

2

1

 

 

3

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Biologie a ekologie

BIE

 

2

 

 

2

Fyzika

FYZ

2

 

 

 

2

Chemie

CHE

 

2

 

 

2

Matematika

MAT

3 (1)

2 (1)

2

1

8

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

První pomoc

PP

1 (1)

 

 

 

1

Biologie člověka

BIO

 2

 

 

 

2

Péče o zdraví

POZ

 

1

 

 

1

Technika administrativy a korespondence

TAK

 

2 (2)

 

 

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

 

1 (1)

1 (1)

4

Ekonomika

EKO

 

 

2

1,5

3,5

Sociální politika

SOP

 

2

 

 

2

Sociální zabezpečení

SOZ

 

 

2

2,5

4,5

Pečovatelství a osobní asistence

POA

2 (2)

2 (2)

1 (1)

2 (2)

7

Péče o staré občany

PSO

 

 

2

 

2

Zdravotní TV

ZTV

 

 

 

1 (1)

1

Hudební výchova

HV

2 (1)

 

 

 

2

Výtvarná výchova

VV

2

 

 

 

2

Sociální péče

SPE

 

2

2

2

6

Organizace volného času

OVC

 

2 (2)

2 (2)

 

4

Speciální pedagogika

SPP

 

 

2

2

4

Učební praxe

UP

 

 

6 (6)

6 (6)

12

Psychologie

PSY

2

2

1

2

7

Dramatická výchova

DV

2 (1)

 

 

 

2

Komunikace

KOM

 

2 (1)

 

 

2

Volitelný seminář OBN, MAT, IKT

 

 

 

 

1

1

Celkem

 

32

32

32

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revize 1. 6. 2014