Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Kmenový obor:          53-41-M 

Studijní obor:             53-41-M/01                

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem (verze 01/2010)

 

Předmět

zkratka

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk

AJ, NJ

3 (3)

4 (4)

3 (3)

4 (4)

14

Dějepis

DEJ

2

1

 

 

3

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Biologie a ekologie

BIE

2

1

 

 

3

Fyzika

FYZ

2

1

 

 

3

Chemie

CHE

2

2

 

 

4

Matematika

MAT

3 (1)

2

2

 

7

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

VZV

2 / -

1

 

 

2

První pomoc

PP

 - / 2 (2)

 

 

 

1

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Ekonomika

EKO

 

 

2

 

2

Somatologie

SOM

2

2

 

 

4

Patologie

PAT

 

1

 

 

1

Základy latinské terminologie

ZLT

1

 

 

 

1

Základy epidemiologie

 a hygieny

ZEH

 

1

 

 

1

Klinická propedeutika

KLP

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství

OSE

4 (2)

5(5)

1 (1)

 

10

Ošetřovatelství v chirurgických oborech

OSECH

 

 

1

1

2

Ošetřovatelství v interních oborech

OSEI

 

 

2

 

2

Ošetřovatelství ve speciálních klinických oborech

OSEKO

 

 

 

4

4

Ošetřování nemocných

OSN

 

 

12 (12)

14 (14)

26

Psychologie

PSY

 

2

2

2

6

Komunikace

KOM

 

 

1 (1)

 

1

Volitelný seminář OBN, MAT, IKT

 

 

 

 

1

1

Celkem

 

32

32

32

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revize  1. 6. 2014     

Kmenový obor:          53-41-M

Studijní obor:             53-41-M/01                

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2014 počínaje prvním ročníkem (verze 03/2014)

Předmět

zkratka

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk

AJ, NJ

3 (3)

4 (4)

3 (3)

4 (4)

14

Dějepis

DEJ

2

1

 

 

3

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Biologie a ekologie

BIE

2

1

 

 

3

Fyzika

FYZ

2

 

 

 

2

Chemie

CHE

2

2

 

 

4

Matematika

MAT

3 (1)

2

2

 

7

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

VZV

2 / -

1

 

 

2

První pomoc

PP

 - / 2 (2)

 

 

 

1

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Ekonomika

EKO

 

 

2

 

2

Somatologie

SOM

2

2

 

 

4

Patologie

PAT

 

1

 

 

1

Základy latinské terminologie

ZLT

1

 

 

 

1

Základy epidemiologie

 a hygieny

ZEH

 

1

 

 

1

Klinická propedeutika

KLP

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství

OSE

3 (2)

6(6)

2 (2)

 

11

Ošetřovatelství v chirurgických oborech

OSECH

 

 

1

1

2

Ošetřovatelství v interních oborech

OSEI

 

 

2

 

2

Ošetřovatelství ve speciálních klinických oborech

OSEKO

 

 

 

4

4

Ošetřování nemocných

OSN

 

 

12 (12)

14 (14)

26

Psychologie

PSY

1

2

1

2

6

Komunikace

KOM

 

 

1 (1)

 

1

Volitelný seminář MAT, AJ změna vol. p. - příloha ŠVP

MATS, AJS

 

 

 

1

1

Seminář ČJL - příloha ŠVP

ČJLS

 

 

 

1

1

Celkem

 

32

32

32

33

129

 

  1. 6. 2018