Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Spolek přátel školy se schází pravidelně jednou za pololetí.

Složení správní rady: Lucie Janouchová DiS., Mgr. Marie Klementová, Mgr. Veronika Tomanová, Mgr. Ondřej Čopian, Lenka Cimflová.

Členové školské rady:

Michaela Vostatková Krmelová       předseda
Ing. Lenka Sokolová, DiS. člen
Mgr. Vlasta Beranová člen

Zápisy ze školské rady

29. 8. 2022 pdf
3. 11. 2021 pdf
10. 6. 2021 pdf
29. 1. 2021 pdf
9. 11. 2020 pdf
31. 8. 2020 pdf
15. 6. 2020 pdf
31. 1. 2020 pdf
31. 10. 2019 pdf
26. 6. 2019 pdf
30. 1. 2019 pdf
23. 11. 2018 pdf
19. 10. 2018 pdf
31. 8. 2018 pdf

Citace zákona

Jednací řád

Pedagogická rada se schází pravidelně první čtvrtek v měsíci a vždy při ukončení klasifikačního období.
Složení pedagogické rady: učitelé školy.

Školské poradenské pracoviště se schází dle potřeby. Složení: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitelka praktického vyučování, výchovný poradce, metodik školní prevence, kariérní poradce, třídní učitel.

Studentskou radu tvoří vždy dva zástupci z každé třídy. Seznam zástupců do studentské rady je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Podkategorie