Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

sídlo: Střední škola zdravotnická a sociální, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838

IČO: 22721011

Datová schránka: Wumb4s9

č.ú. 1320433379/0800

 

Spolek je nezávislým, dobrovolným a apolitickým sdružením fyzických a právnických osob.

Cílem Spolku je podpora aktivit Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí v oblasti vzdělávání a výchovy (zájmové, kulturní, sportovní aktivity, spolupráce s ostatními školami, zlepšování materiálně technického vybavení školy).

Orgány Spolku jsou valná hromada a správní rada.

Složení rady: Lucie Janouchová, Dis – předsedkyně

                       Mgr. Marie Klementová – místopředsedkyně

                       Mgr. Veronika Tomanová – tajemnice

                       Mgr. Ondřej Čopian – člen

                       Lenka Cimflová – členka, účetní Spolku

 

Zápisy ze schůzí Valné hromady jsou k dispozici na vyžádání u tajemnice Spolku.

Členové školské rady:

Michaela Vostatková Krmelová       předseda
Ing. Lenka Sokolová, DiS. člen
Mgr. Vlasta Beranová člen

Zápisy ze školské rady

29. 8. 2022 pdf
3. 11. 2021 pdf
10. 6. 2021 pdf
29. 1. 2021 pdf
9. 11. 2020 pdf
31. 8. 2020 pdf
15. 6. 2020 pdf
31. 1. 2020 pdf
31. 10. 2019 pdf
26. 6. 2019 pdf
30. 1. 2019 pdf
23. 11. 2018 pdf
19. 10. 2018 pdf
31. 8. 2018 pdf

Citace zákona

Jednací řád

Pedagogická rada se schází pravidelně první čtvrtek v měsíci a vždy při ukončení klasifikačního období.
Složení pedagogické rady: učitelé školy.

Školské poradenské pracoviště se schází dle potřeby. Složení: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitelka praktického vyučování, výchovný poradce, metodik školní prevence, kariérní poradce, třídní učitel.

Studentskou radu tvoří vždy dva zástupci z každé třídy. Seznam zástupců do studentské rady je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Podkategorie