Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Všechny výzvy a výsledky výběrového řízení naleznete na našem starém webu.

 Projekt EU 2012 – 2014

Operační program:              Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory:                  1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Doba realizace projektu:      24 měsíců

Název projektu:                  Střední zdravotnická škola ÚO – šablony

Zkrácený název projektu:     SZŠ ÚO Šablony

Datum zahájení projektu:     1. 6. 2012

Datum ukončení projektu:    31. 5. 2014     

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů
ve výuce.

Projekt je zaměřen na dvě klíčové aktivity:

  1.  III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků
a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

  1.  IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti.

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.         

Mgr. Marie Klementová

zástupkyně ředitelky

hlavní kontaktní osoba projektu