Zpět na přehled akcí
Titulní strana > Přehled akcí > Virtuální prohlídka

Žáci PS 1. B si připravili program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí. Dne 9. 12. 2019 probíhal netradiční školní vyučovací den jak pro žáky naší školy, tak žáky ZŠ Komenského. Program byl zaměřen na „Zdravý životní styl“. Připraveno bylo pět stanovišť. Žáci na jednotlivých stanovištích sestavovali pyramidu zdravé výživy, určovali zdravé a nezdravé potraviny, vybírali, které potraviny mohou způsobovat některá onemocnění a sestavovali zdravý jídelníček. Měli možnost si vyzkoušet měření BMI a množství tuku v těle pomocí tukoměru. Na dalším stanovišti hledali na obalech potravin obsah cukru a energetickou hodnotu potravin, množství cukru si hned ověřili na váze pomocí navážení kostkového cukru. V programu byla zařazena prevence kouření a žáci si ověřili své znalosti v A-Z kvízu. K problematice drogových závislostí byl využit počítačový program „Drogy trochu jinak“. Žáci si vyzkoušeli brýle, které simulují vliv drogy a alkoholu na smyslové vnímání člověka. V závěru programu byla prezentována škodlivost kouření na „kouřící panence“ Sue.

Podle zájmu žáků na jednotlivých stanovištích byl program hodnocen jako úspěšný.

Poděkování patří žákům PS 1. B za dobrou prezentaci naší školy.

Mgr. Pavlína Moravcová, Mgr. Kateřina Nováková

 • IMG_20191209_093518
 • IMG_20191209_094055
 • IMG_20191209_094330
 • IMG_20191209_094409
 • IMG_20191209_094510
 • IMG_20191209_094556

 

2017 

 • PICT9345
 • PICT9347
 • PICT9348
 • PICT9349
 • PICT9350
 • PICT9351
 • PICT9355
 • PICT9357
 • PICT9360
 • PICT9365
 • PICT9366
 • PICT9376
 • PICT9388
 • PICT9390
 • PICT9392

2016 - březen

Třída ZA 2. B v rámci předmětu Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví připravila program ke zdravému životnímu stylu pro žáky základní školy.

Program zahrnoval:

 1. Sestav pyramidu výživy (zdravý talíř)
 2. Vyber zdravé potraviny
 3. vyhledej obsah cukru v potravinách, diskuze nad dalšími látkami, které potraviny obsahují
 4. vypočítej index tělesné hmotnosti
 5. testy: zdravá výživa, zdravý životní styl   6. A – Z kvíz – nebezpečí kouření 7. Drogy trochu jinak 8. Zdravotní a sociální důsledky kouření - demonstrace kouřící panenky Akce se vydařila, doufáme, že informace pro žáky ZŠ byly přínosné a pozitivně ovlivní i jejich volbu životního stylu. 

Zdenka Ročková

 • IMG_8803
 • IMG_8804
 • IMG_8806
 • IMG_8809
 • IMG_8810
 • IMG_8988

2013

Dne 28. 11. 2013 se žáci třídy ZA 1. A naší Střední zdravotnické školy zúčastnili akce na ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí „Den jinak“.

Pro žáky ZŠ byla připravena interaktivní stanoviště. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkoušeli aktivity, které je informovaly o správné výživě, o správném sestavení jídelníčku pro jejich věkovou kategorii.

Pomocí opileckých brýlí „viděli“, jakým rizikům je vystaven člověk v opilosti, jaká rizika úrazu jsou možná.

Modely kouřící panenky „Sue“ a „Sue kouří za dva“ žákům předvedly, jak nebezpečné je kouření pro jedince a pro plod uložený v děloze a jaké nebezpečné látky se usazují v plicích kuřáka.

Celé dopoledne velmi rychle uběhlo. Žáci ZŠ si odnášeli nové informace o správném životním stylu a žáci SZŠ byli bohatší o zkušenost, jak lze realizovat zdravotní výchovu pro svoje vrstevníky v praxi, tak jak se učí v předmětu Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví.

Vyučující: Mgr. Pavlína Moravcová

Mgr. Šárka Nováková

 • den_jinak1
 • den_jinak2
 • den_jinak3
 • den_jinak4
 • den_jinak5
 • den_jinak6
 • den_jinak7
 • den_jinak8