Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka
Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení - informace, prokázání předchozího vzdělání (pro uchazeče z Ukrajiny)
 
Další informace o přijímacím řízení naleznete zde.
 

V pátek 22. dubna se 8 žáků z naší školy zúčastnilo Jarního běhu, kde soutěžilo celkem 125 závodníků z  5 ústeckých škol. Děvčata běžela trať dlouhou 800 m a chlapci 1500 m. Nejlepšího výsledku dosáhla Aneta Čípová (2. místo) a Nikola Marková (3. místo).

Všem děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Tes

  • IMG_20220422_090834
  • IMG_20220422_095416
  • IMG_20220422_103755

Світ в картинках 2022

Žáci 1. ročníku oboru sociální činnost vytvořili v rámci předmětu výtvarná výchova česko-ukrajinsko-anglické pexeso.
Cílem projektu je pomoci, proto je pexeso zdarma ke stažení zde.

Mgr. Eva Medunová

Výsledky oboru praktická sestra - zde

Výsledky oboru sociální činnost - zde

Formulář pro odvolání - docxpdf

Souhlas zákonných zástupců ohledně pokusného ověřování - zde

Další informace o přijímacích zkouškách - zde

Třídní schůzky se budou konat 29. 4. 2022 od 15,00 hodin v kmenových učebnách tříd.
Informace k jednotlivým předmětům poskytují učitelé od 15.00 do 17.00 hodin.
K orientaci po škole slouží informační tabule u vchodu (rozpis kmenových tříd, kabinety učitelů).