Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se na naší škole pod záštitou Pardubického kraje uskutečnil již čtvrtý ročník ZDRAVOhrátek.

Slavnostní zahájení za účasti významných hostů proběhlo v kulturním domě Poprad.  Historická osobnost Emilie Ruth Tobolářová přivítala žáky deseti základních škol z okolních měst a obcí.

Účastníci si formou hry mohli vyzkoušet simulaci stáří, první pomoc, terapii v praxi, zdravý životní styl, prevenci HIV/AIDS. Za účasti žáků naší školy si mohli jejich mladší kolegové změřit a vyhodnotit fyziologické funkce (krevní tlak, pulz, dech, hodnoty kyslíku v krvi
a tělesnou teplotu). I v letošním roce se akce zúčastnili záchranáři, kteří žákům přiblížili vybavení vozů RZP.

Na každém stanovišti museli žáci splnit určitý úkol a za něj získali indicii nutnou pro sestavení tajenky. Ta zněla „Pojďte s námi studovat praktickou sestru.“ Sladkou tečkou na konci soutěže byla odměna ve formě muffinů vítězné skupině.

                                                                                                          Mgr. Lenka Čermáková

Další informace a fotografie naleznete na následujících odkazech:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/ZDRAVOhratky/category/zdravohratky/srdecni-masaz-i-test-stari-namestkyne-hejtmana-michaela-matouskova-se-aktivne-zapojila-do-prubehu-zdravohratek

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/ZDRAVOhratky/Fotogalerie-ZDRAVOhratky/AlbumID/1258-168

https://www.facebook.com/ZDRAVOhratky/?hc_ref=ARTOScFH5u7-TCftsnQWyRuaLAkHkj33siesWisQ5O9w-gJzdPIvhqr8BnJEPySpKhc&__xts__[0]=68.ARBv2pftuGq2csrzTgi0vhbWfE2scsnFDfp4GHKpsqjHcdKO3oynK6W6322pH4RiujogkEVTWd5thEJE72AK5YsFROM6Ik6ctvwxvA-Ms2Cf-tADuDp8P94KQIPR1r6ktkD-d53Hu_Pa9wKHiCtUQLF5t0GWrNCq718Jjfouw_1KO72vgah77gE4QNYa2O3DzBTFBL1FfVYa2AAov09mV-vzD8NID88adt5ilv-l2eBaMZIH_XHZsqJTeHs5BXKNSO4SJsfz-eC_UCbJ9bttpMeyVoDBTLdKeph7GEG6m3laIH5RZLdqWIw&__tn__=kC-R

Rodičovské schůzky budou probíhat on-line formou na platformě ZOOM dne 26. 11. 2021 od 15,00 hodin.
Link ke spojení na učitele přijde rodičům ve zprávě v Edookitu.

Výrobky žáků SČ 2. C a SČ 3. B z hodin OVC

 • IMG_20211019_152751
 • IMG_20211019_152921
 • IMG_20211019_153403
 • IMG_20211019_153455
 • IMG_20211019_153547
 • IMG_20211025_152601
 • IMG_20211025_152623

Pro školní rok 2021/2022 jsou plánovány tyto termíny dnů otevřených dveří:

sobota 16. 10.:  8:00 - 12:00

sobota 6. 11.:    8:00 - 12:00

středa 24. 11.: 14:00 - 17:00

čtvrtek 9. 12.:  14:00 - 17:00

sobota  8. 1.:     8:00 - 12:00

Ve středu 15. září 2021 proběhlo v prostorách Dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice slavnostní zahájení výuky předmětu Ošetřování nemocných žáků třetích ročníků oboru praktická sestra. Tato malá slavnost se již tradičně konala za účasti žáků, jejich odborných učitelek, třídních učitelů, paní ředitelky a také vedoucích sester z oddělení, která budou žáci v rámci praktické výuky navštěvovat. Vedoucí pracovníci nemocnice žáky ujistili, že se na ně velmi těší. Žáci jim na oplátku slíbili, že se budou snažit pracovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přejeme jim hodně štěstí, radosti z práce, a především mnoho spokojených pacientů.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Odborné učitelky

 • 1ca99297-23dd-46c8-b989-f379cd4cda85
 • _3.B(1)
 • _3.B(2)
 • dae3b84a-918d-4efb-af82-8385782ee062