Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. vypsala „Stipendijní program“ pro studenty zdravotnických oborů na vyšších odborných a vysokých školách.

Účelem tohoto programu je nabídka podpory a motivace studentům, kteří se připravují na povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, atd.

Odkaz na stipendijní program NPK zde.

Stipendijní program pro stabilizaci NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do Stipendijního programu a následného poskytování stipendia. Stipendium je určeno studentům čtyřletého denního studia na střední škole zakončené maturitní zkouškou v oboru praktická sestra. Studium musí probíhat na středních školách zdravotnických v ČR a SR akreditovaných MŠMT ČR a SR.

Podmínky pro získání stipendia zde.

Žádost o stipendium zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů zde.

Co je Europass – dodatek k osvědčení

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

V tabulce níže si můžete stáhnout Europass pro konkrétní obor a rok (vždy buď v češtině, nebo angličtině).

rok ukončení Praktická sestra Sociální činnost
2022 ČJ AJ ČJ AJ

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

31. 8. - 2. 9. 2022 Adaptační kurz pro 1. ročníky
1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023
od 1. 9. 2021 Písemné maturitní zkoušky
8. 9. 2022 Řádné praktické maturitní zkoušky SČ
8. - 9. 9. 2022 Opravné a řádné praktické maturitní zkoušky PS
12. 9. 2022 Ústní maturitní zkoušky
13. 9. 2022 Absolutorium
16. 9. 2022 Slavnostní zahájení výuky předmětu Učební praxe 3. ročník oboru SČ 
5. 10. 2022 Odborná konference
15. 10. 2022 Den otevřených dveří
24. - 25. 10. 2022 Ředitelské volno
26. 10. - 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
5. 11. 2022 Den otevřených dveří
11. 11. 2022 Maturitní ples
15. 11. 2022 Oslava Mezinárodního dne studentstva
18. 11. 2022 Ředitelské volno
23. 11. 2022 Den otevřených dveří
25. 11. 2022 Schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky     
8. 12. 2022 Den otevřených dveří
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
7. 1. 2023 Den otevřených dveří
únor 2023 Slavnostní zahájení praktické výuky 2. ročníků oboru PS
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
20. 2. - 24. 2. 2023 Zimní lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky
6. 3. - 10. 3. 2023 Jarní prázdniny
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
13. - 14. 4. 2023 Ředitelské volno, Písemné práce z ČJL a AJ
28. 4. 2023 Schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky pro zájemce
19. 6. - 23. 6. 2023 Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky
1. 7. - 31. 8. 2023 Hlavní prázdniny
4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024

 

Podkategorie