Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Kmenový obor:          53-41-M

Studijní obor:             53-41-M/03

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem (verze 01/2018)

Předmět

zkratka

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

AJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Dějepis

DEJ

2

1

 

 

3

Občanská nauka

OBN

2

1

 

 

3

Biologie a ekologie

BIE

2

 

 

 

2

Fyzika

FYZ

1

 

 

 

1

Chemie

CHE

2

1

 

 

3

Matematika

MAT

3

2

2

 

7

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

VZV

1

 

 

 

1

Ošetřovatelství - první pomoc

OPP

1

 

 

 

1

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Ekonomika

EKO

 

 

2

 

2

Somatologie

SOM

3

1

 

 

4

Patologie

PAT

 

1

 

 

1

Latinská terminologie v ošetřovatelství

LTO

1

 

 

 

1

Základy epidemiologie a hygieny

ZEH

 

1

 

 

1

Klinická propedeutika

KLP

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství

OSE

3 (2)

7(7)

2 (1)

 

12

Ošetřovatelství v chirurgických oborech

OSECH

 

1

1

2

4

Ošetřovatelství v interních oborech

OSEI

 

2

2

 

4

Ošetřovatelství v klinických oborech

OSEKO

 

 

 

4

4

Ošetřování nemocných

OSN

 

 

14 (14)

14 (14)

28

Psychologie

PSY

1

2

1

2

6

Komunikace

KOM

 

1(1)

 

 

1

Seminář ČJL

ČJLS

 

 

 

1

1

Volitelný seminář AJS/MATS

AJS/

MATS

 

 

 

1

1

Celkem

 

32

32

32

32

128

 

 

Kmenový obor:          53-41-M

Studijní obor:             53-41-M/03

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem (verze 02/2022)

Předmět

zkratka

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

3 (1)

3

3

3

12

Anglický jazyk

AJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Seminář z anglického jazyka

AJS

 

 

 

1 (1)

1

Dějepis

DEJ

2

 

 

 

2

Občanská nauka

OBN

 

1

1

1

3

Biologie a ekologie

BIE

2

 

 

 

2

Fyzika

FYZ

1

1

 

 

2

Chemie

CHE

1

1

 

 

2

Matematika

MAT

3

2

2

 

7

První pomoc

PP

2 (2)

 

 

 

 

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Ekonomika

EKO

 

2

 

 

2

Klinická propedeutika

KLP

 

2

 

 

2

Odborná latinská terminologie

LT

1

 

 

 

1

Ochrana a podpora veřejného zdraví

OVZ

1

 

 

 

1

Somatologie

SOM

4

 

 

 

4

Základy epidemiologie

 a hygieny

ZEH

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství

OSE

4 (2)

8 (8)

2 (2)

 

14

Ošetřovatelství v chirurgických oborech

OSECH

 

 

2

2

4

Ošetřovatelství v interních oborech

OSEI

 

 

4

 

4

Ošetřovatelství v klinických oborech

OSEKO

 

 

 

4

4

Ošetřování nemocných

OSN

 

 

14 (14)

14 (14)

28

Psychologie a komunikace

PSY

 

2

2

1

5

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

Seminář z psychologie a komunikace

 

 

 

 

1

1

Seminář ze somatologie

 

Celkem

 

31

30

35

32

128