Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Analytická geometrie - př. č. 2.

Test z 7. 12. - př. č. 1.

Příklady z let minulých k nahlédnutí zde.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (priklady_maturita.pdf)Př. č. 2Analytická geometrie13.04.2016
Stáhnout tento soubor (MA_Z_DT_2012P.pdf)Př. č. 1Test z 7. 12.11.12.2015

Další příklady k procvičení - př. č. 12.

Příklady z hodiny (úrovňový test) - př. č. 16

Jehlan, válec, koule - př. č. 13.

Hranol, kužel - př. č. 2.

Finanční matematika - př. č. 11.

2016 - 2017

Cvičná závěrečná kontrolní práce př. č. 15.

Statistika - př. č. 9.

Pravděpodobnost - př. č. 8.

Goniometrické rovnice a vztahy - př. č. 14.

DU ZA 3. B (jehlan, válec, koule) - př. č. 13.

1. kontrolní práce - př. č. 12.

Hranol, kužel - př. č. 2.

Finanční matematika - př. č. 11.

2015-2016

Cvičná čtvrtletka - př. č. 10.

Statistika na pátek - př. č. 9.

Pravděpodobnost - př. č. 8.

Užití kombinatoriky - př. č. 7.

Goniometrie - vztahy funkcí a goniometrické rovnice - př. č. 6.

Stereometrie komplet - viz. příloha č. 4.

Jehlan, válec, koule - viz. příloha č. 3.

Hranol, kužel -  viz. příloha č. 2.

Hranoly - viz. příloha č. 1.

Příklady z let minulých k nahlédnutí zde.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Užití stereometrie - test.pdf)Př. č. 16Užití stereometrie - test14.11.2017
Stáhnout tento soubor (cvicna_16.5.17.pdf)Př. č. 15Cvičná 4. k. p.18.05.2017
Stáhnout tento soubor (gon.rovnice_vztahy.pdf)Př. č. 14Gon.rovnice a vztahy15.12.2016
Stáhnout tento soubor (jehlan_valec_koule.pdf)Př. č. 13Jehlan, válec, koule24.11.2016
Stáhnout tento soubor (opakovani_k_1kp.pdf)Př. č. 12Opakování k 1. k. p.16.11.2016
Stáhnout tento soubor (fin_mat.pdf)Př. č. 11Finanční matematika14.09.2016
Stáhnout tento soubor (cvicna_ctvrtletka.pdf)Př. č. 10Cvičná závěrečná kontrolní práce20.05.2016
Stáhnout tento soubor (VY_42_Inovace_1.1.30_MAT_Statistika.pdf)Př. č. 9Statistika26.04.2016
Stáhnout tento soubor (pravdepodobnost.pdf)Př. č. 8Pravděpodobnost15.03.2016
Stáhnout tento soubor (Uziti_kombinatoriky.pdf)Př. č. 7Užití kombinatoriky02.02.2016
Stáhnout tento soubor (goniometrie.pdf)Př. č. 6Goniometrie_vztahy a rovnice08.12.2015
Stáhnout tento soubor (Užití stereometrie.pdf)Př. č. 4Stereometrie komplet08.11.2015
Stáhnout tento soubor (jehlan, válec, koule.pdf)Př. č. 3Jehlan, válec, koule08.11.2015
Stáhnout tento soubor (Užití stereometrie - hranoly, kužel.pdf)Př. č. 2Hranol, kužel08.11.2015
Stáhnout tento soubor (hranoly.pdf)Př. č. 1Hranoly 13. 10.13.10.2015

Rozklad výrazů + krácení lom. výrazů - př. č. 8, výsledky krácení lom. v. - př. č. 15.

Mocniny  - př. č. 4.

2016/2017

Lineární nerovnice - př. č. 12.

Slovní úlohy na lin. rovnice - př. č. 11.

Lineární rovnice - př. č. 10 (na po 30. 1. každý 10 příkladů, které si sám vybere, náročností by měly odpovídat vašim znalostem).

Souhrn výrazů vč. výsledků - př. č. 16.

Rozklad výrazů + krácení lom. výrazů - př. č. 8, výsledky krácení lom. v. - př. č. 15. (Když si nebudete vědět rady, může vám pomoci aplikace Photomath - návod zde).

Mocniny  - př. č. 4.

2015/2016

Pythagorova věta - slovní úlohy - př. č. 14.

Opakování k 3. kontrolní práci - př. č. 13 (str. 1-2 zadání, 3-4 výsledky, 5-19 výpočty).

Lineární nerovnice - př. č. 12.

Lineární rovnice - slovní úlohy - př. č. 11.

Lineární rovnice - př. č. 10.

Graf a vlastnosti funkce - př. č. 9.

Lomené výrazy - souhrn - př. č. 7.

Dělení lomených výrazů - př. č. 6.

Násobení lomených výrazů - př. č. 5.

Rozklad výrazů + krácení lom. výrazů - př. č. 8.

Mocniny s celočíselným exponentem - př. č. 4

Mocniny s přirozeným exponentem - př. č. 3

Procenta - slovní úlohy - př. č. 2.

Počítání s procenty - viz. příloha č. 1.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (prehled_vyrazu2017.pdf)Př. č. 16Souhrn výrazů12.01.2017
Stáhnout tento soubor (vysledky_kraceni.pdf)Př. č. 15Výsledky krácení l. v.16.12.2016
Stáhnout tento soubor (Pythagorova_veta.pdf)Př. č. 14Pytagorova věta19.05.2016
Stáhnout tento soubor (riskuj_rovnice_web.pdf)Př. č. 13Opakováni k 3. k. p.12.04.2016
Stáhnout tento soubor (nerovnice.pdf)Př. č. 12Lineární nerovnice23.03.2016
Stáhnout tento soubor (rovnice_SU.pdf)Př. č. 11Rovnice - SU16.03.2016
Stáhnout tento soubor (linearni_rovnice.pdf)Př. č. 10Lineární rovnice03.03.2016
Stáhnout tento soubor (Graf_a_vlastnosti funkce_Riskuj.pdf)Př. č. 9Graf a vlastnosti funkce09.02.2016
Stáhnout tento soubor (rozklad_a_kraceni_l.v..pdf)Př. č. 8Rozklad a krácení l.v.07.01.2016
Stáhnout tento soubor (lv_vyber_s_vysledky.pdf)Př. č. 7Souhrn lomených výrazů07.01.2016
Stáhnout tento soubor (lom_vyrazy_deleni.pdf)Př. č. 6dělení l. v.07.01.2016
Stáhnout tento soubor (lom.vyrazy - násobení.pdf)Př. č. 5násobení l.v.04.01.2016
Stáhnout tento soubor (mocniny_z.pdf)Př. č. 4Mocniny s celočíselným exp.24.11.2015
Stáhnout tento soubor (Mocniny_n.pdf)Př. č. 3Mocniny13.11.2015
Stáhnout tento soubor (procenta - slovni ulohy.pdf)Př. č. 2Procenta - slovní úlohy13.10.2015
Stáhnout tento soubor (procenta1.pdf)Př. č. 1Procenta12.10.2015

Geometrická posloupnost - př. č. 18.

Aritmetická posloupnost - slovní úlohy - př. č. 17.

Aritmetická posloupnost - př. č. 10.

Cvičná 3. kontrolní práce  - př. č. 16.

Logaritmické rovnice - př. č. 15.

Exponenciální rovnice - př. č. 8.

Kvadratické nerovnice - př. č. 14.

Kvadratické rovnice - př. č. 13, výsledky - 13_vysledky.

Racionální mocniny (mocniny a výsledky) - př. č. 5. (doporučuji si spočítat z každého snímku alespoň 2 příklady).

Racionální mocniny (příklady s postupy od žáků, může posloužit jako návod, nezaručuji správnost výpočtů) - zde.

1. kontrolní práce - obecný trojúhelník, obsahy a obvody (pravoúhlý trojúhelník je součástí). Příklady k procvičení viz. níže (př. 11, 2, 3, 12).

Obsahy a obvody - př. č. 3 a 12.

Obecné trojúhelníky - př. č. 2.

Pravoúhlé trojúhelníky - př. č. 11.

2015/2016

Aritmetická posloupnost AZ kvíz - př. č. 10.

Opakování k 3. kontrolní práci - př. č. 9.

Exponenciální rovnice - př. č. 8.

Kvadratické rovnice - př. č. 6. (výsledky 1. část - př. č. 7)

Slovní úlohy planimetrie - př. č. 4.

Opakování obsahů a obvodů ke kontr. práci - viz. př. č. 3. Výsledky v př. 3_vysledky.

Řešení obecného trojúhelníku - viz. př. č. 2.

Obsahy a obvody rovinných obrazců - viz. př. č. 1.

Příklady z let minulých k nahlédnutí zde.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Geom_posloupnost.pdf)Př. č. 18Geometrická posloupnost02.06.2017
Stáhnout tento soubor (Ar.posl._slovni_ulohy.pdf)Př. č. 17Ar. p. - slovní úlohy18.05.2017
Stáhnout tento soubor (cc_duben17.pdf)Př. č. 163. kontrolní práce - cvičná04.04.2017
Stáhnout tento soubor (log_rovnice.pdf)Př. č. 15Logaritmické rovnice23.03.2017
Stáhnout tento soubor (Kvadraticke_nerce.pdf)Př. č. 14Kvadratické nerovnice17.02.2017
Stáhnout tento soubor (vysledky_kv_r.pdf)Př. č. 13_vysledkyVýsledky kv. r.10.01.2017
Stáhnout tento soubor (kv.rovnice-procviceni.pdf)Př. č. 13Kvadratické rovnice10.01.2017
Stáhnout tento soubor (obsahy_obvody_riskuj.pdf)Př. č. 12Obsahy a obvody - riskuj16.11.2016
Stáhnout tento soubor (pravouhle_trojuhelniky.pdf)Př. č. 11Trojúhelníky14.09.2016
Stáhnout tento soubor (ar_posloupnost_AZ.pdf)Př. č. 10Aritmetická posloupnost08.05.2016
Stáhnout tento soubor (3.kontrolni_prace.pdf)Př. č. 93. kontrolní práce07.04.2016
Stáhnout tento soubor (exp.rovnice.pdf)Př. č. 8Exponenciální rovnice03.03.2016
Stáhnout tento soubor (rac.mocniny-procviceni.pdf)Př. č. 5racionální mocniny10.12.2015
Stáhnout tento soubor (obsahy a obvody test.pdf)Př. č. 4Obsahy a obvody - slovní úlohy25.11.2015
Stáhnout tento soubor (vysledky.pdf)Př. č. 3_vysledkyVýsledky k př. č. 317.11.2015
Stáhnout tento soubor (planimetrie.pdf)Př. č. 3obsahy a obvody k 1. kontr. práci14.11.2015
Stáhnout tento soubor (obecny_trojuhelnik.pdf)Př. č. 2Obecný trojúhelník08.11.2015
Stáhnout tento soubor (povrchy1.pdf)Př. č. 1Obsahy a obvody rovinných obrazců13.10.2015