Titulní strana > Škola > Aktuality

V úterý 21. března 2023 na naší škole proběhlo školní kolo akce Somatologický den. Účastnili se ho žáci Veronika Dašková, Aneta Kočová, Šimon Stránský, Karolína Vitoušová ze třídy PS 1. A. Každý z nich si na vybrané odborné téma připravil prezentaci, kterou se snažil zaujmout porotu. Všichni si zaslouží pochvalu za snahu a energii, kterou své práci věnovali. 

Do hlavního kola, které se bude konat 20. dubna 2023 na SZŠ a VOŠ Emanuela Pöttinga v Olomouci, však mohl postoupit pouze jeden žák. Je to Šimon Stránský s tématem Nervový systém – cévní mozková příhoda.

Držíme pěsti a přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy.

Porota: Mgr. L. Červinková, Mgr. P. Moravcová, Mgr. K. Nováková, Mgr. V. Snášelová

  • IMG_20230321_110615
  • IMG_20230321_111544
  • IMG_20230321_113130
  • IMG_20230321_113711