Titulní strana > Škola > Aktuality

V úterý 19. 12. 2023 se studenti naší školy opět zúčastnili divadelních představení v anglickém jazyce, která nám připravila divadelní společnost The Bear Educational Theatre. Žáci 1. a 2. ročníků zhlédli hru The Detectives, ti starší pak představení s názvem The Show full of lies. Všichni přítomní byli po celou dobu aktivně vtahováni do děje, pracovali ve skupinkách a anglicky vyjadřovali svůj názor.

Dle reakcí studentů i přítomných vyučujících byla obě představení velmi přínosná, a to z hlediska obsahu i formy. Věříme, že se příští rok v Malé scéně s angličtinou v této formě opět setkáme.

                                                                                              Vyučující anglického jazyka

  • 20231219_100849
  • 20231219_101234
  • 20231219_101249
  • 20231219_101838
  • 20231219_105243_2