Titulní strana > Škola > Aktuality

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) probíhá na naší škole již 2. rokem. V současné době máme 15 aktivních účastníků a 5 studentek, které zvládly ukončit bronzovou úroveň a čeká je v únoru slavnostní ceremonie v Pardubicích, kdy si převezmou prestižní certifikát a odznak, který uznávají nejen univerzity a zaměstnavatelé v České republice, ale po celém světě. Přínos programu vidím především zapojení mladých lidí do dobrovolnictví a komunitního života (které často z projektové činnosti přechází v trvalejší závazek – letní brigády, celoroční profesní výpomoc), zlepšení týmových dovedností, posílení vytrvalosti, odhodlání a samostatnosti a posílení schopnosti řešení problémů a zvládání nových situací.

Tento rok jsme využili možnosti čerpat dotaci z rozpočtu ´Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana pana radního Josefa Kozla´.

Cílem celého ročního projektu, který probíhal v rámci vzdělávacího programu DofE, byl nácvik a osvěta první pomoci.

Po přípravných blocích první pomoci, se 8 Dofe účastníků vydalo na expedici, jejíž cílem bylo vyřešit 20 modelových situací první pomoci v terénu. Pro představu posílám jednu z nich:

Postižený leží na boku, je klidný, na pravé zadní straně hrudníku má hlubší asi pět centimetrů dlouhou ránu, ze které vytéká zpěněná krev. Dýchání je namáhavé, postižený má subjektivní pocit dechové nouze, bolest je vázána na dýchání, kašle, je bledý.

Tep je hmatný, 120/min.

Postup Dofáků byl fotograficky zdokumentován a zpětně hodnocen odbornými učiteli.

Celou expedici nejlépe zhodnotí slova účastníků:

Tento týden jsme se zúčastnili expedice, která pro nás byla životní zkušeností. Každý přispěl svými různorodými znalostmi a dovednostmi a díky tomu z nás byl silný tým. Jsme vděčni za příznivé, i když chladné počasí, které přispělo k dobré náladě a morálce celého týmu. Vaření teplého jídla byl trochu oříšek, ale všichni se najedli a nikomu špatně nebylo. Trasa byla náročná, ale společně jsme si pomáhali s nošením věcí, takže do cíle jsme dorazili všichni. Během cesty jsme řešili modelové situace první pomoci, kde jsme se trochu potrápili s ošetřováním popálenin. Pro zpestření jsme hráli karty a také jsme si dost povídali. Došlo i na vážnější témata. Do cíle jsme se vrátili značně vyčerpáni, ale hrdí na naši vykonanou práci. Jsme na sebe pyšní.

Samozřejmě nešlo pouze o zážitky samotné, ale důležitou součástí celé roční práce bylo se o zkušenosti podělit a předat dále, kde by mohly být k užitku.

Proto tedy následovala série setkávání se studenty základních škol, kde všechny zkušenosti byly prakticky předávány. Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli využít i model na nácvik Heimlichova manévru (pořízen z dotace), kdy si studenti měli možnost reálně vyzkoušet uvolnění dýchacích cest po vdechnutí cizího předmětu. Celá akce, která probíhala pod záštitou Pardubického kraje, pana radního Josefa Kozla, měla velmi kladnou odezvu.

Odměnou Dofákům za celoroční snažení pak byla návštěva SZS v Pardubicích, kde se konal Den s DofE. Bohatý program zahrnoval mnoho workshopů, kterých se studenti aktivně účastnili. Témata jako ´Jak pomáhat, Být dobrovolník se nosí a Pohyb jako lék na všechno´ studenty opravdu zaujala.

Závěrem bychom rádi poděkovali za poskytnutou dotaci, která byla smysluplně a prakticky využita a přispěla k osvětě prevence, zdraví a první pomoci.

 

Za DofE tým Skočíková Veronika

  • 20230627_081348
  • 20230627_123633
  • 20230627_123707
  • 20230627_185301
  • IMG-20230628-WA0018
  • IMG-20230628-WA0022