Titulní strana > Škola > Aktuality

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se studentky 1. ročníku VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra zúčastnily odborné exkurze v Pardubické nemocnici. Navštívily oddělení soudního lékařství, onkologii a oddělení radiodiagnostiky. Během zdravotní pitvy s odborným výkladem pozorovaly mnohé patologické změny na organismu. Byla to velká zkušenost a možnost vidět lidské orgány ve skutečné podobě. Získané odborné poznatky studentky využijí při zkouškách z anatomie a patologie. Na onkologii nás vrchní sestra Bc. Lenka Sprateková seznámila s chodem onkologického lůžkového oddělení Pardubické nemocnice a ukázala nám ošetření venózního portu. Prostory radiologického centra a onkologického denního stacionáře Multiscanu Pardubice nám přiblížila Mgr. Ľubica Elichová, Dis. Exkurzi jsme uzavřely na oddělení radiodiagnostiky – angiografii, kde se nám věnoval MUDr. Jan Hájek a připravil ukázku implantace venózního portu. Všem zaměstnancům Pardubické nemocnice děkujeme za jejich čas, vstřícnost a ochotu.

K. Nováková a studentky DVS 1. D

  • IMG_20230427_093016
  • IMG_20230427_094429
  • IMG_20230427_094455
  • IMG_20230427_102314
  • IMG_20230427_102748