Titulní strana > Škola > Aktuality

Vybraní žáci třídy PS 3. A a PS 3. B se dne 23. 2. 2023 zúčastnili 15. ročníku „Soutěž ve stlaní lůžek“. Ta probíhala v odborné učebně ošetřovatelství č. 1. Žáci měli za úkol svléknout, dezinfikovat, převléknout a ustlat lůžko dle stanovených kritérií. Lůžko upravili dle pravidel výuky OSN. Odbornou komisí složenou z odborných vyučujících byl hodnocen čas, dodržení všech zásad při dezinfekci a úpravě lůžka, ale i jeho celkový vzhled po konečné úpravě. Žáci, kteří obsadili první tři místa, byli finančně ohodnoceni ze Spolku přátel SŠZS ÚO. Všem patřila sladká odměna.

Blahopřejeme.

Mgr. P. Moravcová, Mgr. I. Koditková, K. Skotálková

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4