Titulní strana > Škola > Aktuality

Chceme vědět víc aneb Petra Procházková s přednáškou „Mediální gramotnost a dezinformace“ hostem na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí

Dne 31. 1. 2023 k nám zavítala paní Petra Procházková (válečná zpravodajka, spisovatelka, redaktorka), která žákům třetích a čtvrtých ročníků přiblížila velmi aktuální téma mediální gramotnosti a dezinformací. Naši studenti ohodnotili akci takto:

„Přednáška paní Procházkové se nám líbila ze všech akcí nejvíce. Zaujal nás jednak její osobní životní příběh, ale také její bohaté profesní zkušenosti ze zahraničí. Její práce a přednáška nám rozšířila povědomí o fake news a uprchlících. Učili jsme se, jak kriticky hodnotit informace, které nám předkládají nejen internetová media. Svým vyprávěním v nás vzbudila zájem podívat se na internetové zdroje informací doposud nám neznámé.  Uvědomili jsme si, že vše na sociálních sítích nemusí být pravda a že mnohdy se právě pravda šíří mnohem méně než lež, protože je nudnější. Odnesli jsme si i významný poznatek, že pravda vytržená z kontextu se stává lží. Zaujalo nás také, jak reportér musí zvládat své emoce. Musí být těžké vidět trpět nevinné lidi a děti, zároveň o tom pravdivě psát článek bez citové angažovanosti a vyjádření vlastního názoru. Slova paní Procházkové jsme si vzali více
k srdci, protože nám vše přiblížila skrze vlastní prožitky.  Doufáme, že je opět někdy uslyšíme. Děkujeme za setkání.“

Žáci třetích a čtvrtých ročníků oboru praktická sestra a sociální činnost

Volným pokračováním přednášky Petry Procházkové byla diskuse se žáky třetích ročníků, studentkou žurnalistiky a politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a vyučujícím Ing. et Mgr. Pavlem Novákem v rámci Klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení.

Mgr. Leona Červinková

  • IMG_3481
  • IMG_3485