Titulní strana > Škola > Aktuality

Jako dárek k MDD si pro děti z MŠ Klubíčko připravili žáci SČ 2. C v rámci předmětů dramatická výchova a organizace volného času a žákyně SČ 1. B v rámci předmětů hudební výchova a výtvarná výchova pod vedením Mgr. L. Kaplanové, Mgr. M. Hanikové a Mgr. E. Medunové zábavné dopoledne.

Nejprve zahrály Mg. L. Kaplanová s žačkami 2. ročníku A. Petránkovou a D. Charamzovou za hudební podpory 1. ročníku pod taktovkou Mgr. M. Hanikové autorskou pohádku na motivy lidového vyprávění o kohoutkovi a slepičce, do kterého vnesly ekologické téma ochrany pitné vody. Poté se děti rozdělily do 7 skupinek a vydaly se na pouť po 10 stanovištích, kde na ně čekala pestrá škála úkolů. Vyzkoušely si hru na bobotubes, skákání v pytli, navlékání korálků či házení míčků do otevřené pusy nenasytné opice. Procvičily si paměť při Kimově hře, šikovnost při chytání rybiček nebo zručnost při nabírání vody injekční stříkačkou. Nakonec poděkovaly nadšení školkáčci našim žákům společnou písničkou.

Děti si užily společnost starších kamarádů a naši žáci mohli zúročit znalosti, které v rámci předmětů pedagogiky volného času získali, a vyzkoušet si práci s jednou z cílových skupin klientů.

Mgr. E. Medunová

  • IMG_20220601_091542
  • IMG_20220601_091610
  • IMG_20220601_093317
  • IMG_20220601_093337
  • IMG_20220601_093511
  • IMG_20220601_094804
  • IMG_20220601_094909
  • IMG_20220601_101259