Titulní strana > Škola > Aktuality

V letošním školním roce jsme realizovali celkem tři mezinárodní eTwinning projekty s partnerskými školami v zahraničí.

I když mnozí žáci si musí aktuální školní rok doplňovat učební látku z období distanční výuky, daří se nám v těchto dnech dokončovat projekt Can we help? s partnery ze středních škol ve Španělsku, Chorvatsku, Srbsku, Turecku a Itálii.
Dle předem vytvořeného plánu žáci spolupracovali na různých aktivitách, své výstupy poté sdíleli ve virtuálním prostředí Twinspace. Uspořádali jsme tři online setkání zaměřená na poznávání škol, kultury a života v partnerských zemích. Nyní pracujeme na e – booku, který může pomoci odstranit komunikační bariéru, pokud člověk začíná žít v cizí zemi. Kniha obsahuje obrázky a slova v jazyce všech partnerských zemí, a to ze základních komunikačních oblastí, jako je například stravování, dny v týdnu nebo oblečení.

Během práce na e – booku jsme zareagovali na aktuální situaci na Ukrajině a součástí se také stala  slova v ukrajinském jazyce. Tento náš finální produkt bude využitelný jistě nejen v běžných životních situacích, ale také ve zdravotnických zařízeních. Žákům naší i partnerské školy děkujeme za výbornou spolupráci!

Mgr. Leona Červinková

Mgr. Vlasta Beranová