Zpět na přehled aktualit
Titulní strana > Aktuality > XIII. odborná konference VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Srdečně Vás zveme na XIII. odbornou konferenci s názvem „Co vše na nás číhá v životě…A co prevence?, kterou pořádá naše škola VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí. Můžete se těšit na celou řadu odborníků.

Pozvání přijali MUDR. Hana Fifková, sexuoložka, Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK Praha, Michaela Duffková, autorka knihy Zápisník alkoholičky, Lucie Bielaková, výtvarnice, Ostrava, Mgr. Vladimír Kořen, moderátor, Praha, MUDr. Patrice Awonseba Baba – Musah, vedoucí lékař gynekologické ambulance, ÚPMD Podolí Praha, MUDr. Tomáš Šebek, lékař, Lékaři bez hranic, Petra Procházková, válečná zpravodajka, spisovatelka a moderátorka, Praha.

Přihlásit se na konferenci bude možné od 1. 6. 2022 prostřednictvím kontaktů, které budou zveřejněny na webových stránkách školy. Zde nově najdete i informace potřebné pro bezhotovostní uhrazení účastnického poplatku.

Upozorňujeme na omezenou kapacitu přednáškového sálu ZUŠ Ústí nad Orlicí.

Změna programu vyhrazena.