Titulní strana > Škola > Aktuality

• Rodičovské schůzky budou probíhat formou konzultací u jednotlivých učitelů.
• Informace k předmětům budou učitelé poskytovat od 14.00 do 17.00 hodin ve svých kabinetech nebo učebnách.
• Třídní učitelé budou rodičům k dispozici až po skončení schůze Spolku přátel SŠZSUO od 15,00 hodin.
• Rozpis učeben a kabinetů učitelů bude umístěn na nástěnce v přízemí u vchodu.
• V případě dotazů či podnětů ohledně výuky se obraťte na své třídní učitele.
• K orientaci po škole slouží informační tabule u vchodu.
• Průběžné známky z předmětu se zobrazují také v hodnocení Edookit, kde rodiče nebo zákonní zástupci vidí navrhovanou známku za třetí čtvrtletí.

Schůze Spolku přátel SŠZSUO se koná v 14.00 hodin v učebně č. 11 (zástupce rodičů + třídní učitel). V případě nepřítomnosti rodiče na radě si převezme informace od kolegů třídní učitel.