Titulní strana > Škola > Aktuality

Žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost navštívili v úterý 5. 10. 2021 v rámci dne otevřených dveří Domov pod hradem Žampach. Pracovníci domova si připravili v kapli areálu krátkou přednášku, ve které seznámili přítomné se sociálními službami, které poskytují, a aktivitami, které klientům nabízí. Poté se představil místní hudební soubor Barbušáci. Nasazení účinkujících strhlo diváky nejen k bouřlivému potlesku, ale i společnému zpěvu. Poté si pracovníci domova rozdělili naše studenty na 3 skupiny a provedli je po jednotlivých objektech. Umožnili nám nahlédnout do soukromí klientů, když jsme navštívili jejich byty. Někteří žáci poprvé viděli, jak musí být přizpůsobena kuchyně či koupelna pro vozíčkáře. Neméně zajímavá byla exkurze do keramické, textilní a sklářské dílny. Radost z práce a pracovní nasazení klientů byly obdivuhodné. Za nejlepší bod programu považovali žáci návštěvu snoezelenu, světa plného barev, světel, vůní…, kam je všedním starostem vstup zakázán. Samostatně si poté žáci vyzkoušeli smyslový park a prohlédli místní minizoo s českými zvířátky.

Pro žáky byla exkurze velmi přínosná, protože v praxi viděli mnoho z toho, o čem se ve škole pouze teoreticky učí. Měli také možnost potkat se s některými z místních obyvatel. Viděli laskavý a srdečný přístup zaměstnanců k jejich svěřencům a zažili pozitivní atmosféru v sociálním zařízení, kde je prioritou zaměstnanců spokojenost klientů.

Mgr. E. Medunová

  • IMG_20210926_112139[1]
  • IMG_20211005_091933[1]
  • IMG_20211005_094037[1]
  • IMG_20211005_105106[1]
  • IMG_20211005_111120[1]
  • IMG_20211005_114842[1]