Titulní strana > Škola > Aktuality

Dovolte mi, abych všem vašim žákům, studentům a učitelům zdravotnických škol sdružených v Asociaci zdravotnických škol ČR poděkoval jménem asociační rady za pomoc v době pandemie Covid-19. Bez této pomoci by se naše nemocnice, seniorské domy, ústavy sociální péče včetně testovacích a očkovacích míst neobešly.
Věřím, že krizové období přineslo do našich škol i pozitiva, a to především v podobě zvýšeného zájmu o zdravotnické profese a posílení jejich prestiže ve společnosti. Snažme se o to, abychom i v budoucnu udrželi a nadále zvyšovali kvalitní odbornou přípravu našich absolventů, kterých je stále nedostatek.

Karel Štix