Titulní strana > Škola > Aktuality

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhne ve školách preventivní screeningové testování žáků
a studentů. Testování bude probíhat s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků a studentů).

Testování nepodstupují žáci a studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

VOŠ a SŠZS v Ústí nad Orlicí bude žáky a studenty testovat soupravou SARS-CoV-2, Antigen Test Kit.

Instruktážní leták k provedení testu ZDE.

Instruktážní video AG testy Genrui