Titulní strana > Škola > Aktuality

Vážení rodiče a zákonní zástupci nezletilých žáků,

dovoluji si Vás vyzvat k účasti na volbě zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů školy do Školské rady pro volební období 2021–2023. Volby se uskuteční dne 25.06.2021 od 08:00 do 20:00 hodin elektronickou formou přes školní informační systém Edookit.

Informace k elektronickému hlasování Vám budou zaslány Edookitem 14 dní před konáním voleb do Školské rady.

Školská rada (podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má 3 členy: 1 člen je zvolen z členů pedagogického sboru, 1 člen z rodičů nebo zákonných zástupců a 1 člen je jmenován Radou Pardubického kraje.

Členové školské rady jsou voleni na 3 roky.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, včetně klasifikačního řádu,
  • podílí se na koncepčních záměrech školy,
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje možná zlepšení,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

V rámci voleb Vám bude předložen seznam kandidátů z řady rodičů nebo zákonných zástupců, z kterého zvolíte svého zástupce. Proto Vás žádám o co nejvyšší účast, abychom mohli volby uskutečnit a nemuseli vypisovat nový termín.

Oznámení o konání voleb do školské rady zde.

 

Děkuji za pochopení.

 

Ústí nad Orlicí 24.05.2021                                                                   

Mgr. Marie Klementová

ředitelka školy