Titulní strana > Škola > Aktuality

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá v období od 1. března 2021 distančním způsobem podle aktuálního rozvrhu v informačním systému Edookit.

Prezenční výuka je povolena u praktického vyučování a praktické přípravy žáků 3. a 4. ročníků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (předmět Ošetřování nemocných).

PŘIJATÁ OPATŘENÍ:

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
 • O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
 • Individuální konzultace budou za dodržování hygienických a protiepidemických opatření po předchozí domluvě s vyučujícím.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.

I NADÁLE SE POVOLUJE:

 • přítomnost při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 • přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání, 
 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
 • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
 • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).