Titulní strana > Škola > Aktuality

Letos poprvé po 12 letech jsme museli z důvodu preventivních mimořádných opatření zrušit tradiční adaptační kurz. Ale ve dnech 15. – 17. 9. 2020 jsme zrealizovali alespoň jednodenní setkání s interaktivním programem mimo naši školu, kterého se vždy zúčastnila jedna třída s třídním učitelem a výchovným poradcem. Cílem tohoto adaptačního dne bylo stmelení nových třídních kolektivů, seznámení a navázání otevřeného vztahu třídy s třídním učitelem, podpoření orientace na rozvoj spolupráce, komunikace a pozitivních interpersonálních vztahů ve skupině. Akce je zařazena do preventivního programu školy a je součástí školní strategie prevence rizikového chování. 

K. Nováková