Titulní strana > Škola > Aktuality

Třídní schůzky se konají v pátek 22. 11. 2019 od 15,00 do 17,00 hodin. Schůzky probíhají v kmenových učebnách tříd, přehledy budou umístěny u vchodu v přízemí budovy. Schůzka zástupců rodičů Spolku přátel SŠZS ÚO se koná od 14,00 hodin v 1. patře v učebně č. 11.