V rámci naplnění Minimálního preventivního programu Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí se dne 20. 10., 4. a 10. 11. 2015 žáci prvních ročníků zúčastnili akce s názvem „Noc ve škole“. Tato akce navazuje na adaptační kurz, který se již konal začátkem září tohoto školního roku. Akce se celkem zúčastnilo 72  žáků ze tříd SČ 1. C, ZA 1. A a B, třídní učitelé a školní metodik prevence. Náplní tohoto setkání bylo hodnocení adaptačního kurzu, představení práce školního metodika prevence a výchovného poradce a seznámení žáků s minimálním preventivním programem naší školy. Nedílnou součást tvořily aktivity zaměřené na podporu kladných sociálních vazeb mezi žáky a aktivity podporující pozitivní klima třídy.

K. Nováková

 • IMG_0654
 • IMG_0656
 • IMG_0659
 • IMG_0661
 • IMG_0662
 • IMG_0663
 • IMG_0666
 • IMG_0669
 • IMG_0674
 • IMG_0679
 • IMG_0684
 • IMG_0686
 • IMG_0688
 • IMG_20151104_180040
 • IMG_20151104_180052
 • IMG_20151104_180107
 • IMG_20151104_180323
 • IMG_20151110_172549
 • IMG_20151110_172555
 • IMG_20151110_172600
 • IMG_20151110_172604

2014

V rámci naplnění Minimálního preventivního programu Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí se dne 10. 10. a 16. 10. 2013 žáci prvních ročníků zúčastnili akce s názvem „Noc ve škole“.

Tato akce je součástí tzv. Setkání se školním metodikem prevence a navazuje na adaptační kurz, který se konal již začátkem září tohoto školního roku. Akce se zúčastnilo celkem 40 žáků z obou tříd (ZA 1.A – 24 žáků, SČ 1.B – 16 žáků), třídní učitelé (Mgr. Šárka Nováková a Mgr. Lenka Kaplanová) a školní metodik prevence. Akce začínala po vyučování v 17:00 hodin a končila následující den v 7:00 hodin ráno.

Náplní tohoto první setkání bylo hodnocení adaptačního kurzu, představení práce školního metodika prevence a seznámení žáků s Minimálním preventivním programem naší školy. Nedílnou součást tvořily aktivity zaměřené na podporu kladných sociálních vazeb mezi žáky a aktivity podporující pozitivní klima třídy. Další setkání budou probíhat v rámci třídnických hodin.

K. Nováková

školní metodik prevence

 • noc_ve_skole13_01
 • noc_ve_skole13_02
 • noc_ve_skole13_03
 • noc_ve_skole13_04
 • noc_ve_skole13_05
 • noc_ve_skole13_06
 • noc_ve_skole13_07
 • noc_ve_skole13_08
 • noc_ve_skole13_09
 • noc_ve_skole13_10
 • noc_ve_skole13_11
 • noc_ve_skole13_12
 • noc_ve_skole13_13
 • noc_ve_skole13_14

 

 

Září
5
Říjen
4
Listopad
4
Prosinec
8
Leden
4
Únor
5
Březen
6
Duben
3
Květen
7
Červen
7
Červenec
0
Srpen
0
Akce Červenec
Akce srpen
MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz