Titulní strana > Dokumenty >Učební plány > Sociální činnost

Kmenový obor:         53-41-M

Studijní obor:           53-41-M/01

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem (verze 06/2022)

Předmět

zkratka

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

4

3

3

3

13

Seminář z českého jazyka a literatury

ČJLS

 

 

 

1 (1)

1

Anglický jazyk

AJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Anglický jazyk v sociálních službách

AJSS

 

 

1 (1)

 

1

Seminář z anglického jazyka

AJS

 

 

 

1 (1)

1

Občanská nauka

OBN

1

2

 

 

3

Dějepis

DEJ

2

 

 

 

2

Biologie člověka

BIO

2

 

 

 

2

Biologie a ekologie

BIE

2

 

 

 

2

Fyzika

FYZ

1

1

 

 

2

Chemie

CHE

2

0

 

 

2

Matematika

MAT

3

2

2

1

8

Péče o zdraví

POZ

 

 

1

 

1

První pomoc

PP

1 (1)

 

 

 

1

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Technika administrativy
a korespondence

TAK

 

 

2 (2)

 

2

Ekonomika a právo

EKO

 

 

2

2

4

Sociální politika

SOP

 

 

 

3

3

Sociální zabezpečení

SOZ

 

2

2

 

4

Sociální péče

SPE

 

3

2

2

7

Hudební výchova

HV

2 (1)

 

 

 

2

Výtvarná výchova

VV

2

 

 

 

2

Dramatická výchova

DV

 

2 (1)

 

 

2

Organizace volného času

OVC

 

2 (2)

2 (2)

2 (2)

6

Obecná a speciální pedagogika

OSP

 

 

2

2

4

Pečovatelství a osobní asistence

POA

2 (2)

2 (2)

1 (1)

2 (2)

7

Péče o staré občany

PSO

 

2

 

 

2

Učební praxe

UP

 

 

6 (6)

6 (6)

12

Psychologie

PSY

1

2

1

2

6

Komunikace

KOM

 

2 (1)

 

 

2

Celkem

 

32

32

32

32

128