Titulní strana > Dokumenty >Učební plány > Sociální činnost

Kmenový obor:         75-41-M

Studijní obor:           75-41-M/01

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem (verze 05/2018)

Předmět

zkratka

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

AJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Dějepis

DEJ

2

1

 

 

3

Občanská nauka

OBN

2

1

 

 

3

Biologie a ekologie

BIE

2

 

 

 

2

Fyzika

FYZ

1

 

 

 

1

Chemie

CHE

2

1

 

 

3

Matematika

MAT

3

2

2

1

8

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

První pomoc

PP

1 (1)

 

 

 

1

Biologie člověka

BIO

 2

 

 

 

2

Péče o zdraví

POZ

 

1

 

 

1

Technika administrativy a korespondence

TAK

 

 

1 (1)

1 (1)

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Ekonomika

EKO

 

 

2

2

4

Sociální politika

SOP

 

 

 

3

3

Sociální zabezpečení

SOZ

 

2

2

 

4

Právo

PRA

 

 

1

 

1

Pečovatelství a osobní asistence

POA

2 (2)

2 (2)

1 (1)

2 (2)

7

Péče o staré občany

PSO

 

2

 

 

2

Zdravotní TV

ZTV

 

 

1 (1)

 

1

Hudební výchova

HV

2 (1)

 

 

 

2

Výtvarná výchova

VV

2

 

 

 

2

Sociální péče

SPE

 

2

3

2

7

Organizace volného času

OVC

 

2 (2)

2 (2)

 

4

Speciální pedagogika

SPP

 

 

2

3

5

Učební praxe

UP

 

 

6 (6)

6 (6)

12

Psychologie

PSY

1

2

1

2

6

Dramatická výchova

DV

 

2 (1)

 

 

2

Komunikace

KOM

 

2 (1)

 

 

2

Seminář ČJL

ČJLS

 

 

 

1

1

Volitelný seminář AJS/MATS

AJS/

MATS

 

 

 

1

1

Celkem

 

32

32

32

32

128