Informace o zpracování osobních údajů - zde.

Směrnice pro 2014 č.22

Vydávání druhopisů vysvědčení

Tato směrnice se vydává na základě Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8, v platném znění.

 1. Škola vydává druhopisy vysvědčení. Za vystavení tohoto druhopisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100,00 Kč. MŠMT stanovuje prováděcím předpisem podmínky pro vydávání druhopisů.
 2. Na písemnou žádost o vydání náhradního vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v dokumentaci (protokol o maturitní zkoušce, třídní výkaz, katalogový list apod.) „Druhopis“, který se liší pouze tím, že v záhlaví nese označení druhopis. Záznam o vydání druhopisu vysvědčení se uvede do příslušné dokumentace školy.

 3. Na základě písemné nebo ústní žádosti se na hlavičkovém předtisku školy vystavuje potvrzení o absolvování školy.

 4. Poplatky:

  • druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků 100,00 Kč/1 ks
  • druhopis maturitního vysvědčen 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy pro účely zahraničního zaměstnání 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy 50,00 Kč/1 ks

Poplatek za příslušný dokument složí žadatel hotově do pokladny školy, případně zašle na účet školy 16836611/0100

Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. ledna 2014.

 

 

3. 9. 2018 Zahájení školního roku 2018/2019
od 4. 9. 2018 Písemné maturitní zkoušky
6. 9. - 7. 9. 2018 Řádné a opravné praktické maturitní zkoušky ZA
7. 9. 2018 Řádné a opravné praktické maturitní zkoušky SČ
13. 9. 2018 Řádné a opravné ústní maturitní zkoušky ZA a SČ
10. - 12. 9. 2018            Adaptační kurz pro 1. ročník (2 třídy)
12. - 14. 9. 2018 Adaptační kurz pro 1. ročník (1 třída)
17. 9. 2018 Slavnostní zahájení výuky předmětu Ošetřování nemocných 3. ročníků oboru ZA
21. 9. 2018 Slavnostní zahájení výuky předmětu Učební praxe 3. ročník oboru SČ 
3. 10. 2018 Odborná konference
29. 10. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
3. 11. 2018 Den otevřených dveří
13. 11. 2018 Mezinárodní den studentstva
21. 11. 2018 Den otevřených dveří
23. 11. 2018 schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky
13. 12. 2018 Den otevřených dveří
7. 12. 2018 Maturitní ples
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
12. 1. 2019 Den otevřených dveří
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
4. 2. - 10. 2. 2019 Jarní prázdniny
25. 2. - 1. 3. 2019 Zimní lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
26. 4. 2019 schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky
17. 6. - 21. 6. 2019 Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky
29. 6. - 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020

 

Organizační struktura k nahlédnutí zde.

Organizace školního roku pro VOŠ v pdf zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Podkategorie

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz